Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Podzimní těšanská víkendovka

Podzimní těšanský víkend se odehrával 9. – 11. října 2015. Na faru v Těšanech zavítalo na 33 dětí z Velkých Pavlovic, Němčiček, Horních Bojanovic a Syrovic.

Letošním tématem bylo vypravování o knězi, který pracoval s mládeží a v letošním roce oslavil 200 let od svého narození, a to Don Bosco. Díky němu vznikla také společnost Salesiánů Dona Bosca pracující s dětmi a mládeží. V pátek v podvečerních hodinách přijely děti na faru a hned po úvodním seznámení s tématem následovala mše svatá, kterou sloužil náš nový otec, Marek Slatinský. Po mši svaté jsme se navečeřeli a šli shlédnout scénku ze života Dona Bosca v podání vedoucích. Pak jsme se podívali na úryvek filmu a nezbývalo, než se zachumlat do spacáků a počkat na sobotní ráno.

V sobotu se děti probudily do velice chladného rána, ovšem ani to jim nezabránilo užít si den, jak se patří – rozcvička, snídaně, hygiena a honem za dobrodružstvím. Nejdříve si zahrály hry na menší rozpohybování se a k procvičení postřehu. Kolem deváté hodiny se děti vydaly na cestu, při které musely v Těšanech alespoň osmkrát vyměnit krabičku sirek za nějakou věc, co lidé třeba nepotřebují. Prostě ve stylu dědeček měnil až vyměnil… Tady musím děti velice pochválit, protože všechny zvládly tuto hru na jedničku s hvězdičkou.

Pak přišel očekávaný hřeb dopoledne: oběd! Všichni jsme museli doplnit síly, protože dopoledne nás čekaly další náročné činnosti. Nejdříve jsme tvořili tašky s podobiznou Dona Bosca a poté následoval fotbalový turnaj. Abychom nebyli jen na faře, připravili jsme pro děti stanoviště po Těšanech, na kterých musely plnit úkoly. Ovšem to už nebylo vůbec jednoduché, protože začala být pořádná zima.

Navečer jsme si opekli špekáček a ohřáli se aspoň trošku nad táborákem. Ale toto ještě nebyl poslední úkol víkendu. Děti byly rozdělené do čtyř týmů a každý tým sbíral míčky (body). Míčky děti využily při rozhodující hře celého víkendu, kterou byla opičí dráha na hřišti za farou. Děti ani vedoucí při této hře nezmrzli, i když měli (zvlášť vedoucí J) namále.

Zbývalo se už jen pomodlit, ustlat si, poslechnout si pohádku a jít spát.

V neděli ráno jsme faru uklidili, pomodlili se na mši svaté a už na nás čekali rodiče. A než bych řekla Těšany, byla fara zase prázdná. Ale abychom si podzimní víkendovku připomněli my i vy, můžete si poslechnout naši hymnu DA MIHI ANIMAS, která byla složena na Boscovu počest.

Nezbývá než rozdat několik díků. Velký dík patří manželům Sadílkovým, kteří pomáhali jak při přípravách, tak celé realizaci víkendu. Dále děkuji Mileně Melicharové a Pavlu Duškovi, kteří se starali o naše plná bříška. V neposlední řadě děkuji naší skvělé mládeži, která byla pohotová a připravená dětem udělat krásný a další nezapomenutelný víkend. Nakonec nesmím zapomenout na maminky, babičky, tety a všechny, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli něčím do kuchyně. Všem Vám patří velký dík!

Štěpánka Veverková

 

My všichni vedoucí bychom chtěli vyjádřit dík Štěpánce Veverkové za to, že letos (a myslíme, že ne naposled) převzala roli hlavní vedoucí. Všechno velmi zodpovědně zorganizovala a jsme rádi, že symbolická „těšanská“ štafeta se nese dál.

Eva a Jiří Sadílkovi


 

Fotogalerii z podzimní TĚŠANSKÉ VÍKENDOVKY 
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Archiv Farnosti Velké Pavlovice


15-10-2015 PV