Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

„Podzimní šlapka, aneb uzavření cykloturistické sezóny 2016 ve Velkých Pavlovicích"

Ukončení turistické sezóny se vždy těší velkému zájmu veřejnosti. Letošní účast však navzdory deštivému počasí přesto překonala všechna očekávání pořadatelů.    

V den státního svátku 17. listopadu 2016 se v hojném počtu sešli domácí i přespolní účastníci Podzimní velkopavlovické šlapky na místě startu ve Vinném sklepě manželů Crhákových. Horký čaj a svařák byl dobrým závdavkem na vycházku do okolní přírody. S pláštěnkou či deštníkem, přesto však s veselou náladou…     

Trasa vedla do lokality Nad Zahrady, kde se rozprostírá převážná část vinic Šlechtitelské stanice vinařské a.s. a Vinařský penzion André. Nejatraktivnějším bodem programu byl odborný výklad pana Ing. Vratislava Nakvasila Ph.D, jehož profesí i koníčkem je nejen sadařství a včelařství. Druhým průvodcem byl pan Josef Marcián, který svůj život tělem i duší spojuje se světem rostlin a zahrad. Působí v Kostelci na Hané. Během tří let se významně podílel právě na realizaci relaxační zahrady a rozária v okolí penzionu a mnoha míst ve zdejším kraji, v němž našel své zalíbení.

Vyhlídka na Poštorech byla věnována, co by první počin Velkopavlovického okrašlovacího spolku, s významnou podporou ŠSV a.s. a pana Josefa Marciána, zesnulému panu Ing. Zdeňku Karberovi. Nabízí se odtud krásné rozhlédnutí do kraje. Bohužel díky nepříznivému počasí v posledních dnech nebyla cesta příliš dostupná.    

Cestou kolem Kapličky sv. Urbana - patrona vinařů se pokračovalo na rozhlednu Slunečnou a odtud nás kroky vedly dále cestou lesoparkem až do Vinných sklepů Františka Lotrinského, kde k příjemnému prožití odpoledne přispělo teplé občerstvení. Řád zlaté vařečky za přípravu polévky a guláše náleží skvělé partě T. J. Sokol Velké Pavlovice.   

Kdo má rád Prahu, staropražské písničky o jejích malebných zákoutích, krásných dívkách, dobrém českém pivu, komu je blízká doba Franze Kafky, Karla Čapka či Karla Hašlera, pak náš výšlap společně zakončil v cíli s Patroláky/Šlapeťáky - na správné adrese, v sále sokolovny.   

Podzimní šlapka pod taktovkou staropražské kapely Patroly/Šlapeto byla skvělým nápadem manželů Plíhalových. Díky jejich podpoře jsme tak mohli na jevišti přivítat veselou partu muzikantů a šprýmařů. A že to byla ta správná jízda od samého začátku až do konce, o tom svědčil potlesk a veselá zábava, která mezi hosty v sále po celou dobu vystoupení panovala.   

Podzim brzy ztratí nadvládu nad přírodou. Kdo nezůstal doma a vydal se na malý pohodový výšlap, mohl být třeba příjemně překvapen také pěkným zážitkem u nás na „Podzimní šlapce“.     

Tato akce má díky rokům minulým již jistou symboliku i příznivce a je pořádána již několik let na jaře na zahájení, či na podzim na ukončení turistické sezóny. Je vždy malou i milou příležitostí, jak vylákat naše občany i návštěvníky k vycházce do okolní přírody. Letos se po prvé konala pod záštitou Velkopavlovického okrašlovacího spolku, s podporou a pomocí manželů Crhákových, Šlechtitelské stanice vinařské a.s. Velké Pavlovice, pana Josefa Marciána, Vinných sklepů Františka Lotrinského a.s., Tělocvičné jednoty SOKOL Velké Pavlovice, Rodinného vinařství Krejčiřík, za což všem patří velké poděkování.  

Děkujeme Vám všem, kteří jste se nezalekli deštivého počasí, neváhali a zúčastnili se! Bylo to fajn a někdy příště zase za společně prožitými zážitky na shledanou.

Text: za Velkopavlovický okrašlovací spolek Dagmar Švástová / Foto: Oldřich Otáhal / 22.11.2016

„Podzimní šlapka, aneb uzavření cykloturistické sezóny 2016 ve Velkých Pavlovicích“, tentokráte pod taktovkou staropražské kapely Patroly/Šlapeto