Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Poděkování manželů Dostoupilových učitelům a studentům Gymnázia Velké Pavlovice


Vážení učitelé a studenti gymnázia ve Velkých Pavlovicích,

chtěli bychom Vám tímto z celého srdce poděkovat za překrásný vánoční koncert pro naši dceru Sáru, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. Tak krásné vystoupení žáků jsme už dlouho neměli možnost shlédnout.

Děkujeme samozřejmě i pedagogům a studentům, kteří se podíleli na přípravě vystoupení, na výběru skladeb, které byly úžasné. Díky také patří studentům, kteří doprovázeli celý program na hudební nástroje i studentům za krásná pěvecká vystoupení.

Naše poděkování patří i ostatním studentům, kteří se podíleli na přípravě vánočního jarmarku, na přípravě a prodeji výrobků různého druhu a tímto se nemalou měrou zasloužili o to, že se akce tak velmi vydařila a výtěžek z ní byl úžasný.

Ještě jednou moc děkujeme!

Radek a Petra Dostoupilovi, rodiče malé Sárinky

6.2.2019