Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Poděkování... Adventní koncert pro Sárinku

Rádi bychom vyjádřili naše poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě benefičního koncertu pro naši dceru Sáru.

Koncert "Benefice pro Sárinku" se konal v sobotu 8. prosince 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích a dopadl nade všechna očekávání. Vybraná částka 125.000 Kč vypovídá mnohé o sounáležitosti občanů našeho města, kterým touto cestou VELMI DĚKUJEME.

Výtěžek z tohoto koncertu bychom rádi použili na ABA terapii, neuro-rehabilitační terapii v ARCADA-medical centru v Ostravě, rehabilitační pomůcky a výživové doplnky pro dceru.

Velké díky patří především panu Radkovi Krejčiříkovi, Petrovi Mikulicovi, paní Janě Crhákové, Zuzce Pecháčkové a dalším. Pan Radek Krejčiřík a Petr Mikulica byli iniciátoři a organizátoři celé akce, přípravě i samotné realizaci koncertu věnovali spoustu volného času a úsilí.

Dále děkujeme všem ostatním, kteří se zdarma a ve svém volném čase podíleli na přípravě a samotné realizaci akce. Velký dík patří Vratislavu Křížovi, Vladimíru Rejlkovi, Janu Míchalovi ml., Natsumi Matsuzaki, Barunce Grůzové, kteří nám věnovali svůj sobotní podvečer. Všichni byli skvělí a koncert byl úžasným kulturním zážitkem.

A samozřejmě upřímně děkujeme všem občanům, přátelům a známým, kteří akci navštívili a finančně podpořili.

Děkujeme, že jste pomohli Sárince udělat další krok na její obtížné cestě životem...

Radek a Petra Dostoupilovi, rodiče Sárinky

19.12.2018