Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Platba poplatku za svoz TKO v březnu, občané dostanou více pytlů na tříděný odpad

Tak jako v předešlých letech, bude i v tom letošním probíhat výběr poplatků za svoz TKO od 15. března 2021.

O možnostech úhrady, budete průběžně informováni na webu města popř. místním rozhlasem.
Upozorňujeme, že poplatky není možné zaplatit dříve, než v uvedené datum.

Rada města dne 12. ledna 2021 schválila občanům města, kteří mají poplatkovou povinnost za svoz TKO, anebo jsou osvobození od poplatku z důvodu jejich věku, poskytnutí 12 kusů transparentních pytlů na tříděný odpad zdarma.

Chceme tímto motivovat občany ke třídění odpadu a  také k tomu, aby byl odpad ukládán právě do městem dodávaných, průhledných pytlů z důvodu snazšího rozpoznání druhu odpadu při svozu.

Kalendář svozu odpadů - rok 2021 * otevřete kliknutím ZDE

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 13.1.2021