Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pietní akt odhalení pamětní desky plk. JOSEFA PAVELKY, letce královského letectva RAF * videoreportáž

Prostřednictvím krátkého videozáznamu Studia Grégr Velké Pavlovice se společně ohlédněme za slavnostním pietním aktem, který se uskutečnil v neděli 15. dubna 2012. Město Velké Pavlovice odhalilo s důstojností vojenských poct pamětní desku k uctění památky občana Velkých Pavlovic plukovníka letectva Josefa Pavelky.

Lidství plk. Josefa Pavelky, jeho hrdinství, láska ke svobodě, k přírodě, k domovu… to byl hlavní důvod k rozhodnutí odhalit tomuto člověku, který ve svém rodišti žil až do sklonku svého života, pamětní desku, která bude ku cti všem kolem jdoucím trvale připomínat jeho osobnost! 

  

Město Velké Pavlovice upřímně děkuje všem,
kteří se zasloužili o důstojný průběh pietního aktu!

 

Dagmar Švástová

 

Slavnostní odhalení pamětní desky plk. Josefa Pavelky,
letce královského letectva RAF a rodáka z Velkých Pavlovic
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

© 2012 Město Velké Pavlovice

 

 

 

19-04-2012-BK