Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

PĚT NEZAPOMENUTELNÝH DNÍ dní studetky Violy

Během celého letošního školního roku, ale abychom byli přesnější a vlastně, hlavně abychom nebyli nespravedliví – během několika předešlých školních roků, vás informujeme prostřednictvím webových stránek o vynikajících úspěších studentky velkopavlovického gymnázia Violy Krausové.

Viola se, co se týče vědomostních soutěží a olympiád, pravidelně umisťuje na předních místech a velmi často se ocitne i na „bedně“. První, druhé či třetí místo nejsou výjimkou. Ve Strážnici, o které vám sama velmi poutavě napsala, byla sice „až osmá“, ale i osmé místo může být v určitých kláních neobvyklým triumfem...


 

PĚT NEZAPOMENUTELNÝCH DNÍ

V prvním červnovém týdnu se konalo ústřední kolo 42. ročníku dějepisné olympiády s tématem „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Účastnilo se ho celkem 32 soutěžících z celé České republiky. Jedním z 5 reprezentantů Jihomoravského kraje jsem byla i já. Povinným úkolem bylo sepsat práci na téma „Zvyky a tradice mého regionu zachycené v muzejních sbírkách“.

Strážnice nás přivítala deštivým odpolednem. Po zahájení na městském úřadě nás čekala prohlídka Městského muzea ve Strážnici a také návštěva židovské synagogy.
Druhý den po snídani jsme se odebrali na Purkyňovo gymnázium, kde celý den v tamní aule probíhaly prezentace našich prací.

Během poledne, abychom si trošku odpočinuli od práce, jsme šli do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Prohlídka byla zaměřená na zvyky udržované mezi prostými lidmi. Večer pro nás byl připraven zážitkový program ve městě, ale kvůli počasí nám organizátoři vytvořili neméně zábavný program pod střechou našeho ubytovacího zařízení.

Strážnice pro nás však neznamenala pouze práci. Středa totiž patřila celodennímu výletu. Ze všeho nejdřív jsme jeli do archeoskanzenu v Modré. Z poutavého výkladu jsme se dozvěděli mnoho nových informací o slovanských věrozvěstech. Následoval Památník Velké Moravy, klášter ve Velehradě s překrásnou barokní bazilikou a nakonec petrovské sklepy nazývané „Plže“. Po večeři jsme na Purkyňově gymnáziu měli připravenou přednášku o jízdě králů a verbuňku.

Ve čtvrtek nás čekalo poslední měření sil - velký kontrolní test. Po něm jsme zamířili na zámek, v němž sídlí Národní ústav lidové kultury a nachází se expozice hudebních nástrojů. Po obědě jsme pluli lodí po Baťově kanále a dále jsme navštívili Průžkův mlýn a Zámecké sklepy.

Abychom měli opravdu na co vzpomínat, po večeři se ještě pořádal táborák. Opékání špekáčků a zpěv u ohně se protáhly dlouho do noci. Byl před námi poslední z pěti nezapomenutelných dní.

Slavnostní vyhlášení začalo skvělým vystoupením cimbálové muziky s ukázkou opravdového verbuňku. Potom se již přešlo k rozdávání diplomů. Ze třiceti dvou soutěžících se deset umístilo a ostatní skončili na symbolickém jedenáctém místě. Bylo pro mě velkou radostí, že se mi povedlo obsadit 8. místo. Každý z umístěných dostal velkou spoustu cen a dárků ve formě knížek, časopisů a stolních her.

Týden byl u konce. Zbývalo jen sbalit posledních pár věcí a byl nejvyšší čas vyrazit na nádraží. Strážnice se s námi loučila prosluněnými ulicemi.

Viola Krausová; Kvarta, Gymnázium Velké Pavlovice


 

Za příspěvek Violce děkujeme a přejeme spousty dalších studijních,
soutěžních i životních úspěchů a nyní hlavně - krásné prázdniny!

 

Foto © 2013 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

15-06-2013-BK