Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pěší turisté se brzy dostanou do Pavlovic po zelené

Území České republiky má jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí turistického značení pro pěší turistiku na světě. Tento systém se stal tradicí Klubu českých turistů, který již od roku 1889 postupně zpřístupňuje řadu krásných zákoutí celé země. V současnosti jsou tímto způsobem značeny dvě trasy v okolí našeho města. Koncem tohoto týdne dokončené žluté značení provede turisty krajinou na severovýchod od nás, zelená značka pak bude procházet přímo Velkými Pavlovicemi.

Žluté turistické značení, jež bylo dokončeno v pátek 11. července 2008, vede z obce Brumovice přes Kobylí do Bořetické Kraví hory.

Se zeleným turistickým značením o celkové délce trasy 16,5 km se začne v pondělí 14. července 2008 v bořetické Kraví hoře. Poté se bude pokračovat severním směrem k rozhledně umístěné na okraji vinařské trati Olbramy, dále severozápadním směrem k obci Němčičky a z Němčiček jižně do prozatím cílového stanoviště ve Velkých Pavlovicích, kam členové KČT dorazí pravděpodobně ve čtvrtek 17. července. Do budoucna se počítá s prodloužením trasy až do obce Vrbice.

Celé značení včetně směrovníků a rozcestníků by mělo být hotovo do konce měsíce července 2008.

Klub českých turistů společně s Turistickým informačním centrem Velké Pavlovice
Vám přejí šťastnou cestu bez nehod a puchýřů :-)!

 


České turistické značení – rarita světového měřítka

Značení turistických tras a jejich pravidelná údržba patří k jedné z nejdůležitějších aktivit členů KČT. Ti se již od roku 1889 věnují značení pěších tras a od roku 1997 také značení pro lyžaře a cyklisty. Vytvořená síť pěších značených tras je přitom svoji hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky, hodnocena jako nejlepší v Evropě. Všechny vyznačené trasy najdete zakresleny v turistických mapách edice KČT.

Historie značení

První pěší turistická trasa KČT vznikla 11. května 1889, kdy "označovací družstvo" spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. Ještě v tomto roce byly vyznačeny další trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno značení první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu.

Značené trasy pak rychle přibývaly, v roce 1920 jich bylo v tehdejším Československu 25.000 km, v roce 1938 již 40.000 km. Druhá světová válka a dále léta 1950-54 ale znamenaly krizové období pro značení. Neprováděla se potřebná pravidelná obnova značení a celá síť značených tras byla silně narušena.

V roce 1954 vydala vláda Usnesení o nové organizaci turistiky a cestovnícho ruchu v ČSSR a v r. 1958 pak ÚV ČSTV Směrnici o jednotném značení turistických tras v Československu. Značení získalo v rámci financování tělovýchovy pravidelný příjem na úhradu materiálu a cestovních nákladů značkařů. Značené trasy se podařilo znovu obnovit a postupně vybavit směrovkami a nástěnnými mapami.

Síť značených tras se postupně zvětšovala. Brzy po roce 1989 bylo provedeno i vyznačení sítě turistických tras v dlouhá léta nepřístupném pásmu při rakouské a německé hranici a její celkový rozsah na území České republiky tak překročil 37.000 km. Finanční náklady značení jsou od r. 1997 hrazeny z rozpočtu odboru Cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Současnost značení

V současné době se Klub českých turistů zabývá nejen značením pěších tras, ale i tras lyžařských a spolu s dalšími organizacemi i tras cyklistických a cykloturistických. Od roku 2005 se podílíme i na značení hipotras, tedy jezdeckých stezek pro turistiku na koni.

Na konci roku 2005 bylo v České republice vyznačeno celkem 40.157 km pěších tras. Je v tom zahrnuto i 2.243 km lyžařských tras (414 km vyznačených lyžařskou značkou a zbytek přelepkou lyžaře na směrovkách pěších tras). Je na nich vyvěšeno 58.260 směrovek a tabulek, instalováno 3.213 směrovníků a 1.662 vývěsních laminovaných map ve stojanech nebo rámech. O obnovu značení a údržbu informačních prvků na trasách se v r. 2005 staralo 1.357 značkařů, kteří při tom odpracovali více něž 61.000 hodin.

Společně s jinými organizacemi se členové KČT podílejí i na značení tras pro cyklisty. V loňském roce jejich celková délka v ČR dosáhla již 28.282 km. U vyznačených tras pak KČT zajišťuje svými členy (stejně jako u tras pěších) pravidelnou údržbu. Je také z pověření MD ČR a MV ČR garantem jednotného značení cyklistických tras, které eviduje a všem novým trasám přiděluje ev. čísla z celostátního registru.

Za poskytnuté informace děkujeme panu Janásovi z KČT Blansko

 

12-07-2008