Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pekař Jaroslav Pešák - stříbrný Živnostník roku 2007

V měsíci září 2007 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže „Makro ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007“, kde vybojoval stříbro velkopavlovický pekař Jaroslav Pešák. Posláním soutěže, kterou letos již podruhé vyhlašuje ekonomický deník Hospodářské noviny ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a za sponzorství prodejního řetězce MAKRO Cash & Carry ČR, je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky. Výborné pečivo a především chléb z pekařství pana Pešáka tak dělá samo osobě reklamu nejen vyhlášené firmě, ale také celému městu Velké Pavlovice.

K významnému ocenění panu Pešákovi i celému pekařství srdečně  blahopřejeme!

 

Foto: Karolína Bártová


Rozhovor s panem Jaroslavem Pešákem

Soutěž „Marko ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007“ nebude pravděpodobně veřejnosti  příliš známá. Mohl byste nám tedy vysvětlit v čem „zápolení“ konkrétně spočívalo? Jednalo se soutěž určitých produktů – tedy soutěž jednotlivých druhů pečiva, nebo se spíše hodnotily podnikatelské záměry živnostenské firmy, její rozvoj, management, ekonomika a výsledky?

J.P.: Hodnotilo se především podnikání. Osmičlenná porota, skládající se ze zástupců finančních ústavů, bank, spořitelen, hospodářských novin atd., se hlavně zaměřila na způsob hospodaření, hospodářské výsledky, jak je živnost vnímána a hodnocena veřejností, zkrátka a dobře - jak se živnosti daří. Z kuloárů se proslýchalo, že si porota ověřuje korektnost hospodaření i z venkovních zdrojů, jako jsou zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení - odvody plateb pojištění za zaměstnance v určených termínech apod.. Zajisté nám pomohl i zisk četných předešlých ocenění, jako např. vítězství v celostátní soutěži „Chléb roku 2006“ nebo účast v celostátních pekařských soutěžích pod názvem „Český pekař“ – kategorie senior. Chtěl bych ještě dodat, že se letošního celostátního ročníku soutěže zúčastnilo cca 2.300 živnostníků, z našeho okresu to byly tři firmy.

Je všeobecně známé, že Vaše pečivo velmi chutná a je oblíbené. O tom hovoří i již výše zmíněná četná prestižní ocenění, které Vaše pekárna získala. Mohu se zeptat, kterého si osobně nejvíce vážíte?

J. P.: Největší radost mi pravděpodobně udělalo loňské ocenění v soutěži „Chléb roku 2006“, kde jsme byli oceněni zlatem. Ale i ostatní mě těší – zapomenout nesmím ani na vítězství z roku 2002 v soutěži „Pekař roku 2002“ nebo na Rožnov pod Radhoštěm, kde se uskutečnila mezinárodní soutěž „Pekařská sobota 2003“ – nejvíce zde zachutnal právě náš chléb. Musím však podotknout, že všechna ocenění jsou pro mě i naše pekařství důležitá a zvyšují nám tak dobré jméno a prestiž. Jsem rád, že nejen nám, ale i celému městu Velké Pavlovice.

Práce v pekárně vyžaduje časné ranní nástupy do zaměstnání. Můžete nám prozradit na kolikátou hodinu chodí do práce Vaši zaměstnanci?

J. P.: Skutečně brzy – už na druhou hodinu ranní.

A kolik druhů pečiva pečete?

J. P.: V současné době vyrábíme na 39 druhů, jen 9 receptur je přímo na chléb, z toho jeden je vyráběn dle speciální receptury a je prodáván pod názvem Bio chleba.

Což není málo … nabízí se tedy  další otázka - kolik zaměstnanců zvládá tolik práce?

J. P.: Včetně prodavaček pracuje nyní v pekárně 12 pracovníků.

O které druhy pečiva, kromě chleba, je v poslední době největší zájem?

J. P.: Na odbyt jde hodně sladké jemné pečivo, kterého pečeme na 22 druhů, jako jsou koblihy, koláče, vánočky, mazance, loupáky … Avšak není možné kompletně celý sortiment péci denně, proto naše „menu“ podle určitého rozvrhu střídáme.

Chystá pro zákazníky Pekařství u pana Pešáka nějaké novinky?

J. P.: Určitě ano, sortiment obměňujeme každoročně a také podle sezóny a významných svátků. V nejbližší době se objeví na našem pultě loupáčkoví čerti, na Vánoce vánočky, na Velikonoce mazance a mnohé další. Přijďte nás navštívit a ochutnat, sami uvidíte!

Děkuji Vám za rozhovor i čas a přeji Vám jménem Města Velké Pavlovice spoustu dalších úspěchů v podnikání i v osobním životě!

Karolína Bártová