Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pátý ročník Noci kostelů nabídl jedinečný kulturní zážitek

V pátek 24. května 2013 se již popáté otevřely dveře farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích v rámci akce Noci kostelů.  K Rakousku, kde vznikla myšlenka otevřít kostel pro širokou veřejnost, se postupně přidávají i okolní státy – po Česku to bylo Slovensko, Estonsko a letos nově Německo a Nizozemí. V letošním roce bylo zapojeno v celé České republice na 1300 kostelů a modliteben.

Ve Velkých Pavlovicích jsme se letos nechali inspirovat výročím 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Prvními návštěvníky se staly děti. Pro ty byla připravena soutěž, při které si měly představit náročnost putování věrozvěstů. Brodění se přes řeku, přechod rokliny po spadeném kmenu… Dále vědomostní úkoly a rozšifrování hlaholice. Odměnou byl odznáček se svatým otcem Františkem a různé sladkosti

Následovala mše svatá, kterou svým zpěvem a hrou krásně doprovázela Schola Boží děcka. Po té se paní docentka Bednaříková rozpovídala o misijním působení na Velké Moravě. Velkopavlovická mládež si nacvičila divadelní představení "O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje". Děti v překrásných kostýmech, které jim pečlivě připravily maminky, předvedly výkony hodné dospělých herců. Odměnou jim byl dlouhý potlesk nadšeného publika.

Staroslověnštinou zahájil chrámový sbor Laudamus dvouhodinový hudební maraton, ve kterém mimo jiné vystoupily sestry Bálkovy s Modlitbou od H. a P. Ulrychových, dále flétnový a žesťový soubor, od Presůzního sboru nesměl chybět Pavlovický kostelíček a špičkovým vystoupením všechny přítomné obohatila Barbora Grůzová, která zazpívala dvě skladby G. F. Händela, Dobrů noc A. Dvořáka a nepostradatelné Ave Maria od Ch. Gounoda. Ovace ve stoje sklidili E. Vomáčková a S. Prachař za Time to say goodbye z repertoáru S. Brightman a A. Bocelli. O krásné zakončení koncertu se postaral chrámový sbor a orchestr pod vedením MgA. Jana Kosíka skladbou Aleluja z ordinária Mesiáš od G. F. Händela. Poslední tečkou za pětihodinovým programem byla adorace za zpěvu a modliteb z Taize.

Velké poděkování patří dámám ze Společenství ctitelek Panny Marie, které pro všechny návštěvníky napekly zákusky a paní Janě Střítecké, která uvařila čaj, jenž přišel v chladném počasí všem vhod.

Program byl pestrý a bohatý a snad každý si v něm našel něco zajímavého a krásného. Snahou byla noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Zhodnotit, jestli se to pořadatelům a účinkujícím povedlo, už musí každý návštěvník sám.

Obdiv si zaslouží pětiletý Mareček Cvan. Přestože v závěru zadřímal tatínkovi v náruči, vydržel až do úplného konce. A to bylo smyslem Noci kostelů, aby se v kostele všem líbilo a cítili se jako doma.

Stanislava Bílková


 

Fotogalerii pana Radomíra Zapletala z Noci kostelů otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Radomír Zapletal

28-05-2013 PV