Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Parkování ve městě s ohledem na prováděné stavební práce

V našem městě probíhá v současné době několik rozsáhlých stavebních akcí. Jednou z nich je výměna vodovodního řádu v ul. Hlavní, Sokolská a pokračovat se bude v ul. Brněnská.

Dále probíhá v ul. Dlouhá na straně lichých čísel rekonstrukce plynového vedení. V ul. Hlavní probíhá rekonstrukce chodníku, na kterou bude ke konci měsíce června navazovat rekonstrukce chodníku kolem základní školy až k městskému úřadu.

V průběhu tohoto týdne bude započato rozebírání parkoviště podél kostela z důvodu dlouhodobě plánovaného přesunu autobusové zastávky od základní školy.  Od pondělí 12. června začnou stavební práce nejen u kostela, ale i na nově budovaném podélném parkovišti na Náměstí 9. května před RD Švástových, p.Reichmana a Kalužíkových.

V nejbližších dnech bude zahájena oprava chodníku v Bálkové uličce. Probíhá také úprava ulice Trávníky po celkové výměně vodovodu, zde se však omezení týkají „pouze“ obyvatel této ulice.

S ohledem na tyto prostorově náročné akce dochází k dočasné redukci parkovacích míst ve městě. Parkoviště, kde nebude možné parkovat budou viditelně označena tabulkami, dopravním značením nebo jiným vhodným způsobem.

Přibližné termíny uzavření parkovišť:
- Náměstí 9. května, parkoviště u kostela: od 7. června (výstavba autobusové zastávky.)
- Náměstí 9. května, před RD Švástových, p. Reichmana a Kalužíkových: od 12. června do 30. června (výstavba podélného parkoviště)
- Ul. Brněnská (parkoviště u autobusového nádraží - kde byly umístěny prodejní stánky): od 12. června do 16 .června (rekonstrukce vodovodu)

Text: Petr Hasil / 6.6.2017