Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pandemická EKOLOGICKÁ Noc kostelů 2021

V pátek 28. května 2021 se naše farnost zapojila do celoevropské akce Noc kostelů 2021. Letošním mottem byl text 20. verše 104. žalmu: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ Záměrem bylo spojit motto s tématem úcty k životnímu prostředí.

Večer započal v 17:30 hodin v kostele modlitbou svatého růžence, po které následovala mše svatá. Bohoslužbu svým jásavým zpěvem hudebně doprovodily děti za pomoci a podpory maminek a pod dohledem pana učitele Jana Míchala.

Po mši svaté pan farář Slatinský slavnostně před kostelem požehnal ekologické dopravní prostředky. Sešla se jich pěkná řádka: Koloběžky, odrážedla, kola, brusle, tříkolky. Požehnané se svými majiteli lákali vyrazit na cestu, když v tom dorazila vzácná návštěva v podobě devíti ekosvatých. Ti přišli, aby nám ukázali, jak se máme o naši planetu starat, jak můžeme využívat její přírodní bohatství, abychom se zamysleli, jak Bůh stvořil naši Zem a jakou ji my předáme dalším generacím. Každý svatý obsadil místo pod kříži v kostele a jeho nejbližším okolí a přijímali poutníky. Každý účastník obdržel papírovou kapsičku s nápovědou o jednotlivých svatých. Děti se přesunovaly na svých kolech a koloběžkách a plnily úkoly.

A kteří svatí že byli předchůdci dnešních ekologů?

Už v 6. století žil v Itálii svatý mnich Benedikt a propagoval pro své následovníky život v souladu s lokalitou: aby zůstávali na jednom místě, dosáhli hlubokého poznání svého bydliště a dělali rozhodnutí s nejlepším pochopením jeho následků. Děti dosazovaly zvířata do jejich přirozeného místa výskytu – v safari, v lese, na statku.

V Irsku dával v 7. století svatý divotvůrce Kevin příklad minimalismu, když si vychutnával maličkosti: pobýval prostě v jeskyni 30 stop nad hladinou jezera, spal na kameni, jedl střídmě, a byl přítelem všech živých tvorů. Aby si děti uvědomily, jak je náročné získat energii, kterou si denně svítíme, musely šlapat na kole a poháněním dynama vyrábět elektřinu.

Svatá doktorka Hildegarda léčila ve 12. století německé obyvatele. Jako zakladatelka přírodní medicíny využívala léčivou sílu bylin. Říkala, že Země udržuje lidstvo. Nesmí být zraněna, nemůže být zničena. U ní se poznávaly rostliny a přiřazovalo se, na jakou nemoc jsou prospěšné.

Svatý poutník František žil ve 13. století v Itálii v harmonickém souladu s Bohem, lidmi, přírodou a sebou samým, že nalezl dokonalý vnitřní pokoj. Také to byl právě on, jemuž vděčíme za živý Betlém. Proto také od dětí požadoval najít v kostele několik zvířat. A že jich tam je. Na vyobrazení Svaté Trojice je přece holubička. Svatý Jiří z koňského sedla zabíjí draka a na vyobrazení křížové cesty doprovází Ježíše vojáci na koních.

Svatý kněz Filip Neri se v 16. století věnoval v Itálii soucitně nejen opuštěným dětem, ale kvůli dobru zvířat si zvolil vegetariánskou dietu a osvobozoval myši z pastí, vyháněl mouchy oknem, aby nebyly rozplácnuté, a pouštěl ptáky z klecí. U něj děti pro změnu poznávaly drobná zvířátka a jako odměnu si vysloužily „vegetariánskou“ stravu – perníček.

Také v 16. století ale ve Španělsku žil svatý básník Jan od Kříže. Obdivoval přírodu, která mu připomínala Boha: z velikosti hor, krásy a rozmanitosti stvořeného světa odvozuje vznešenost a nádheru Tvůrce, který ji naplánoval. Jak Bůh dohlíží na stvoření, je současně záchranným lanem v našich denních nejistotách. Aby nás to lano dobře drželo, zkoušely si děti uzlování.

Svatá  Kateřina Tekakwitha žila v 17. století v Americe jako malý sirotek u irokézské rodiny, která jí dala jméno “Dává-věci-do pořádku”, ale po křtu musela kvůli týrání utéci do divočiny. Proto je vzorem sjednocení se se stvořením. A jelikož indiáni vždy žili ve stylu zerowaste (bez odpadu), děti dostaly plátěné pytlíčky na pečivo, které si krásně pomalovaly.

Svatá řeholnice Terezie od Dítěte Ježíše v 19. století ve Francii obdivovala v přírodě Boží velikost a zaměřila na prostý život “duchovního dětství“. A protože dobře mířených modliteb není nikdy dost. Úkolem bylo navléknout z dřevěných korálek náramek desátku růžence.

V „době plastové“ žil ve 20. století svatý papež Jan Pavel II. Jako římský papež vyzýval k ekologickému obrácení, aby lidstvo nezklamalo Boží očekávání a pečovalo o celé stvoření. 

Všichni víme, že spousty plastového odpadu končí v oceánech. Děti lovily plastová víčka z bazénu a třídily odpad do správných kontejnerů.

Splněním všech úkolů a získáním ovoce Ducha Svatého: lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobrotě, věrnosti, tichosti a sebeovládání se všichni stali pomocníky svatých a podílí se tak na záchraně Božího světa! 

Ve farním muzeu mohly děti za odměnu zalovit do truhlice, kde pro ně otec Marek Slatinský připravil různé knihy, časopisy a také sladkosti. Každý návštěvník odcházel obdarován – zkušeností, zážitkem, ponaučením a nějakou drobností. Ti, co se jim s námi líbilo, se mohou těšit, že se dá-li Bůh zase za rok setkáme na Noci kostelů.

Celé putování za svatými se uskutečnilo za velké podpory Ekocentra Trkmanka.
Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.

Farnost * Noc kostelů 2021

Text: Stanislava Bílková / Foto: Archiv Farnosti Velké Pavlovice / 3.6.2021