Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pan farář požehnal mladým vínům ročníku 2009

V neděli odpoledne dne 22. listopadu 2009 se sešla široká vinařská veřejnost na každoročním svěcení mladých vín. Slavnost, jež se ve Velkých Pavlovicích pravidelně koná po svátku sv. Martina se protentokrát uskutečnila ve společenském sále vinařské společnosti Vinium,a.s.

Moderátorkou celého odpoledne byla Mgr. Pavla Míchalová, která přivítala pana faráře Mgr. Petra Papouška, místostarostu a představitele občanského sdružení Forum Moravium Ing. Zdeňka Karbera, místopředsedkyni občanského sdružení Víno z Velkých Pavlovic Evu Buchtovou a předsedu Českého svazu zahrádkářů Mgr. Alexandera Tomečka.

Žalm zazpívala Ludmila Malhocká a biblické texty a básně přednesla Helena Gajdošíková. Zpěvem program doprovodil mužácký Presúzní sbor a cimbálová muzika z Milotic. Celé odpoledne bylo kromě vína věnováno značnou měrou také hudbě, jejíž patronkou je sv. Cecílie slavící právě o 22. listopadu svátek.

Pan farář Mgr. Petr Papoušek si připravil malé zamyšlení o pěstování vinné révy v lidských dějinách a poté požehnal desítkám lahví mladého vína ročníku 2009. Místostarosta města Ing. Zdeněk Karber zdůraznil mimořádnou kvalitu letošní úrody hroznů, která se jistě odrazí ve vynikajících vínech a popřál vinohradníkům mnoho radosti z práce ve vinicích i ve sklípcích. Nejméně po osm století tyto práce přinášely zdejším lidem obživu, a proto se těšily a stále těší velké úctě.

Po společné modlitbě a slavnostním přípitku ochutnávali všichni přítomní vzorky letošních vín, které stály opravdu zato!

 

Fotogalerii ze SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA ROČNÍKU 2009
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2009 Ing. Zdeněk Karber & Milena Karberová

 

22-11-2009