Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Oznámení o zvýšení školného na ZUŠ V. Pavlovice

Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace
Hlavní 30, PSČ 69106, tel.519 428 166, mob. 774 499 055

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám s předstihem, že vzhledem k prudkému zvýšení cen energií jsme nuceni od 1. září 2022 zvýšit ceny školného. Základní umělecké školy jsou povinny si hradit provoz z vlastních zdrojů a nedostávají od zřizovatele Jihomoravského kraje žádné dotace. 

Pokud jste rozhodnuti, že Vaše dítě bude navštěvovat ZUŠ i ve školním roce 2022/2023, zaplaťte školné buď osobně do pokladny ZUŠ, anebo bezhotovostním převodem do KB na č.ú. 19-2064360207 /0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

Platby budou přijímány od 1. září do 31. října 2022.
Při nedodržení termínu splatnosti bude žákovi studium v ZUŠ ukončeno!

Celoroční výše školného v jednotlivých oborech:
(uvedená výše školného se vztahuje na jednoho žáka)
a) individuální vyučování (1 žák v hodině)   *   5.600,- Kč
b) individuální vyučování (2 žáci v hodině)   *   4.200,- Kč
c) hudební nástroj + sólový zpěv   *   8.400,- Kč

Přejeme Vám i Vašim dětem další úspěšný školní rok
a těšíme se na shledání s Vámi na besídkách a koncertech naší školy!

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / 9.5.2022