Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Otec Marek oslavil životní jubileum

V sobotu 9. září 2017 oslavil čtyřicáté narozeniny duchovní správce naší farnosti otec Marek Slatinský. Samotná oslava však proběhla v neděli. V jedenáct hodin byla sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá, kterou svou hrou a zpěvem doprovodila schola Boží děcka. Na závěr vyslechl otec Marek blahopřání, převzal si kytku, dort a darem dostal finanční hotovost, na kterou se složili farníci z Velkých Pavlovic. Ke gratulaci se také připojil za město Velké Pavlovice pan místostarosta a sbor Laudamus zazpíval Mnogaja ljeta. 

Hlavní oslavy vypukly na farním dvoře ve tři hodiny odpoledne. Sešlo se na čtyři sta gratulantů. Přišli domácí i z farností Němčičky a Horní Bojanovice. Přijížděli lidé z bývalého působení otce Marka i rodina přátelé z daleka. Někdo se zdržel jen chvíli, jiní zůstali déle. Na faře bylo vyžití pro všechny. Děti si mohly zasoutěžit, zadovádět na herních prvcích, zatančit na reprodukovanou hudbu, nechat si namalovat obrázek na obličej, nebo shlédnout více než hodinový animační program na téma Ledového království. Dospělí měli možnost posedět u kávy a zákusků. Přespolní hosté využili možnosti nahlédnout do farního sklepa a ochutnat skvělá vína Pavlovských vinařů. Hladový se mohl zakousnout do grilované kýty a spláchnout vše čepovaným pivem, nebo míchaným koktejlem. A po tom všem se obdivovat mistru republiky v sekání sektů – sabráži. 

Celá oslava se velmi vydařila. Otec dostal spoustu dárků drobných i velkých a svůj vděk projevil pohostinností. Poslední hosté odcházeli v nočních hodinách.

Zbývá jen popřát do dalších let hodně štěstí, zdraví, Boží požehnání, hodnost darů Ducha Svatého a ochranu Panny Marie.

Staňka Bílková

Milý otče Marku,
kdybyste se narodil jako malé izraelské miminko před asi 3500 lety v okamžiku, kdy Izraelité prchali z Egypta, dnes byste stál na prahu zaslíbené země, protože právě 40 let trvalo putování izraelského národa pouští. V Bibli se číslo 40 objevuje několikrát a jeho význam je symbolický. Je spojováno především s časem zkoušky nebo přípravy. 40 dní trvala potopa, 40 let vládli starozákonní králové David a Šalamoun, 40 dní byl Pán Ježíš zkoušen ďáblem na poušti a 40 dní se po svém zmrtvýchvstání zjevoval učedníkům.

Asi by bylo troufalé říct, že i vy jste dnes, kdy slavíte 40. narozeniny, v zemi zaslíbené. Naše farnost je jen malý úsek na cestě do té opravdové země zaslíbené -  do nebe, kam se snažíme všichni doputovat. 

Jeden moudrý kněz řekl, že farář se dostane do nebe buď se svými farníky, nebo vůbec. Tento úkol určitě není jednoduchý a já Vám přeji, aby Vaše další léta a čas, který Vám byl svěřen na této zemi, byl naplněn hojností Božího požehnání, zdravím a radostí z pastýřské práce, abychom se jednou v tom nebi mohli všichni setkat. 

Přeji vám jménem všech farníků vše nejlepší.

Jana Julinková

Oslava narozenin faráře Marka Slatinského

Text: Staňka Bílková a Jana Julinková / Foto: Oldřich Otáhal / 11.9.2017