Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Osvětový úterek řešil "Cesty a možnosti rodičovství"

V úterý, dne 8. října 2013, v šest hodin podvečer proběhla na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích beseda v rámci osvětových úterků. Tentokrát byla zaměřena pro veřejnost na téma Cesty a možnosti rodičovství.

Dle počtu účastníků bylo možné vést besedu v interaktivním stylu rodičovské skupiny a účastnice z řad maminek (velmi zkušených, ale i těch na začátku rodičovské dráhy) získaly informace týkající se výchovy, a také si vyzkoušely připravené pracovní listy - z oblasti komunikace a výchovných přístupů.

Celá téměř dvouhodinová beseda se nesla v duchu ochutnávky kurzů zaměřených na rozvoj dovedností uplatnitelných nejen v rodičovství. Účastnice získávaly podněty, možnosti a podporu pro své další výchovné působení. Mohly čerpat z poslechu informací, ale hlavně v rámci vlastního prožitku a náhledu na mnohé příkladové situace, které ve výchově nastávají, nebo nastat mohou.

Celá beseda se nesla v duchu toho, že nikdo z nás není dokonalým, chyby jsou lidské a možnost zkoušet to jinak (jít novou cestou) také máme. Právě prožitek a zkušenost jsou jako všude, tak i v rodičovství, nejcennějšími a mohou nás dále rozvíjet a posouvat. V rámci skupiny také došlo ke sdílení rodičovských zkušeností, starostí a radostí, které děti a život přinášejí. Mimo jiné, i o tom všem byla tato beseda.

Touto cestou děkuji všem, kteří přišli, za jejich účast.

Mgr. Bc. Jana Pláteníková


 

Žádná láska, žádné pouto, žádné štěstí není silnější než mateřské...

 

 


 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

10-10-2013-BK