Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Velké Pavlovice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěly ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Úspora, které město Velké Pavlovice dosáhlo představuje: emise CO₂ ekv.: 265,172 tun, úspora energie: 6 270 980 MJ

223309

Zdroj: EKO-KOM, a.s. / 4.6.2020