Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Osmatřiceti farníkům se dostalo svátosti biřmování

Po dlouhých jedenácti letech byla dnešní neděle nedělí biřmovací. Biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle udělil svátost biřmování 38 farníkům z Velkých Pavlovic, Němčiček a Horních Bojanovic.

Slavnostní mše se zúčastnil i děkan V. Fišer, místní farář P. Papoušek a představitelé města - starosta Ing. P. Procházka a místostarosta Ing. Z. Karber. Věřící zcela zaplnili kostel i prostranství před ním. Při skleničce vína, tradičních koláčcích a muzice si krojování biřmovanci po slavnostní mši svaté před kostelem s radostí zatancovali.

 

Biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

Foto © 2008  Ing. Zdeněk Karber