Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Oslavy 100. výročí založení T.J. Sokol ve V. Pavlovicích

Dne 23. listopadu 2013 uběhlo na den přesně dlouhých 100 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice (23. 11. 1913 byla ustavující schůze). Na oslavu stých narozenin si členové místní jednoty připravili Slavnostní akademii, která byla ukázkou spojení současného života zdejšího Sokola s historií.

Program byl pestrý a byl připraven jak pro sestry a bratry ze Župy Slovácké a okolních jednot, tak i pro příznivce sokola či spoluobčany, kteří měli zájem tuto akademii zhlédnout.

Akademie byla zahájena Sokolskou hymnou, při které nastoupilo na pódium 5 praporečníků v sokolských krojích s historickými prapory některých zúčastněných jednot, mezi nimiž byl i náš prapor z roku 1947. Po úvodním slovu starostky a náčelnice sestry Jany Václavkové následoval krátký proslov starostky župy sestry Potůčkové, která své vystoupení ukončila slavnostním ostužkováním našeho praporu stuhou vydanou ČOS Praha k této příležitosti. Krátkou zdravici Sokolu pronesl také starosta města Ing. Pavel Procházka.

Po úvodních proslovech se ujala slova sestra Lenka Štefková, která uváděla celou akademii. Jednotlivé skladby a vystoupení prokládala výňatky z historie i současnosti Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice.

Jako první bylo předvedení sletové skladby „Jen pro ten dnešní den“, kdy se představila věrná garda zastupující nejstarší cvičence. Následovalo příjemné zpestření a to taneční pásmo dětí z Mateřské školy Velké Pavlovice. Na jejich veselé a bezprostřední vystoupení navazovala nejnovější sletová skladba Waldemariána – smíšená skladba pro muže a ženy na melodie písní Waldemara Matušky. Po této skladbě byla zacvičena mezinárodní skladba All-Participant Finale, která byla uvedena na XXIII. Americkém sletu v Milwakau, jako závěrečná skladba společná pro všechny zúčastněné národy. V České republice se cvičila poprvé a tím se toto cvičení stalo její českou premiérou. Abychom se vrátili zpět do Velkých Pavlovic: k výročí nám zatančili také Přátelé country. Po živém vystoupení v rytmu country zacvičili ženy opět sletovou skladbu Českou suitu od Antonína Dvořáka. Po lyrickém vystoupení žen nastoupili muži v krojích a sálem se rozezněl folklorní zpěv zdejšího Presúzního sboru. Poslední sletovou skladbu předvedli muži ve skladbě Chlapáci III. Po ukončení posledního cvičení naběhli na podium zástupci zdejší jednoty, kteří ve své krátké scénce předvedli ukázky běžné týdenní činnosti Sokola Velké Pavlovice a svými jednoduchými scénkami prezentovali z části to, čím se místní „sokolíci i sokoli“ baví.

Myslím, že akademie ukázala všem zúčastněným, že i když Sokol patří k nejstarším spolkům v našem městě a ctí historii a tradice, zdárně přizpůsobuje svou činnost současnosti a hledá cesty jak oživit a držet myšlenky pospolitosti, sportu, rodiny a společenské činnosti.

Součástí oslav byla také výstava historických i současných fotografií ze života a činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice, byly vystaveny historické sokolské kroje, historické písemnosti, kroniky Sletů a nechyběly vítězné trofeje z vaření gulášů, kterými je naše jednota známá po širokém okolí.

Touto cestou bych chtěla poděkovat Ing. Antonínu Schäfferovi za skvělé a bezchybné ozvuční celé akademie, všem účinkujícím za krásně provedená vystoupení, všem sokolům zdejší jednoty za pomoc při realizaci a podpoře této akce a také Městu Velké Pavlovice za spolupráci při vydání Sokolského almanachu k našemu výročí, který publikuje průřez 100 lety Sokola ve Velkých Pavlovicích.

Kdo se nezúčastnil akademie a měl by zájem získat Almanach, zavolejte na tel. 602 446 152.

     

 Ing. Jana Václavková
     Starostka a náčelnice T.J. Sokol Velké Pavlovice


 

Fotogalerii z oslav 100. výročí T.J. Sokol ve Velkých Pavlovicích
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Melinda Hiclová

04-12-2013 PV