Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Oskeruše budou i ve Velkých Pavlovicích

Na víkend ke Dni Země je načasováno vysazení vzácných oskeruší v několika slováckých obcích.
Ve Velkých Pavlovicích budou slavnostně s fanfárou a pamětní cedulí
oskeruše vysazeny 21. dubna 2007 v 11.00 hod. před radnicí.

Tisková zpráva:

Na Den Země budou vysazeny památné Oskeruše - stromy Slovácka

Právě na víkend ke Dni Země je načasováno vysazení vzácných oskeruší na
významná místa ve slováckých obcích Strážnice, Velké Pavlovice a
Mikulov. Tyto stromy budou symbolizovat pohostinnost a úrodnost kraje
Slovácka, jelikož se jedná o krásné vinohradní stromy s léčivými plody s
bohatým užitím. Slavnostně s fanfárou a pamětní cedulí budou zasazeny stromy
21. 4. v 11.00 hod. ve Velkých Pavlovicích před radnicí, 21. 4. v 15.00 hod. 
v NPR Turold u Mikulova v rámci oslav Dne Země.

Dne 22. 4. na vrchu Žerotín u Strážnice bude úředně změřen největší známý
strom oskeruše u nás: památná Adamcova oskeruše stará přes 400 let s obvodem
kmene 458 cm. Druh jeřáb oskeruše bude tento den díky svým rozměrům a stáří
slavnostně vyhlášen největším ovocným stromem Čech a Moravy a bude zapsána
do České knihy rekordů. Na památku této události bude vysazena na vrchu
Žerotín další mladá oskeruše.

Jako pozvánku přijměte pár zajímavostí o oskoruších. Jeřáb oskeruše (Sorbus
domestica) je mohutný a krajinářsky velmi dekorativní strom z čeledi
Rosaceae. Oskeruše roste zvláště v jihovýchodní Evropě i Severní Africe.
Nikde ve svém areálu rozšíření nevytváří souvislé porosty a roste
roztroušeně ve světlých lesích. Oskerušová nej: Strom oskeruše je nejstarší
a nejplodnější ovocný strom snad v celé Evropě. I 300 letý strom plodí přes
tunu ovoce. Je to nejmohutnější druh jeřábu s největšími plody. Oskorušové
dřevo je nejtvrdší z evropských dřevin. U nás na Strážnicku rostou největší
Oskeruše na světě ! Jejich síla přejde i do vás !!!!

"Romantici sází růže, správní chlapi oskoruše"

Za pořadatele zdraví Mgr. Vít Hrdoušek

Pořadatelé: Pozemkový spolek "Oskoruša" při INEX SDA Bílé Karpaty

Poznámka pro redaktora:
Máteli li zájem zúčastnit se slavnostních výsadeb a pasování kontaktujte nás
na telefonu a záznamníku : 518337008, 724162265 případně na email:
straznicko@c-box.cz, vice na www.straznicko.cz