Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Opravy vodovodního řadu ve městě pokračují v dalších ulicích

Průrazem pod komunikací v ulici Hodonínská u hlavní budovy Vinia byla zahájena další etapa výměny vodovodního řadu ve městě.  Výměna bude dále pokračovat k Večerce, po ul. Hlavní za sokolovnu, po ulici Sokolská, poté kolem sýpky zpět na ulici Brněnská a nahoru k veterinární ordinaci.

Tato stavba bude prováděna dodavatelsky pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  firmou STAVOČ spol. s.r.o. z Horních Bojanovic. Město Velké Pavlovice na základě uzavřené dohody o spolupráci rozebírá chodníky a také je uvede do původního stavu.

Proč se mění vodovod v ulicích Hlavní, Sokolská a Brněnská? V polovině letošního roku mají být zahájeny práce na průtahu městem (ul.Brněnská, Hlavní, Hodonínská) a poté budou zhotoveny i nové chodníky. Právě pod chodníky vedou staré rozvody pitné vody a předcházíme tak zbytečnému narušování nových chodníků při případných poruchách řádu v příštích letech. 

Mapa výměny vodovodního řadu v ulicích Hlavní, Sokolská a Brněnská

180021


Služby města * Opravy vodovodního řadu v ulici Hlavní

Text: Petr Hasil / Foto: Jan Havránek / 12.5.2017