Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Oprava kanalizačních vpustí a kontrolních šachet

V ulici Pod Břehy byly minulý týden opraveny poklopy kontrolních šachet kanalizace. Poklopy byly uvolněné a při přejetí vozidlem působily nadměrný hluk. Navíc docházelo k postupnému narušování povrchu silnice. Opravu provedla firma Stavoč, spol. s r.o. na náklady firmy Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..

Dešťové kanalizační vpusti začali v ulicích města opravovat i pracovníci firmy Stavba a údržba silnic Břeclav, s.r.o.. Jedná se především o vpusti, které jsou oproti povrchu komunikací "utopené" popř. jsou uvolněné a v povrchu komunikace nedrží.

Oprava kanalizačních vpustí a kontrolních šachet

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 5.4.2018