Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Oprava kanalizace u pošty bezvýkopovou metodou

V těchto dnech probíhá ve městě na dvou místech oprava kanalizace. V křižovatce ul. Nová, Herbenova a Náměstí 9. května se opravují šachty včetně částí kanalizace klasickou metodou, tedy za pomocí bagrů. 

V ul. Hlavní od základní školy směrem dolů k budově kina provádí pracovníci společnosti TRASKO, a.s. opravu kanalizace tzv. bezvýkopovou metodou. Zjednodušeně řečeno - kanalizací se protáhne speciální rukáv, který se natlakuje v kanalizaci. Poté se do kanalizace umístí UV lampy a pomocí reakce rukáv ztvrdne a vlastně vznikne nové potrubí. Poté jsou vyvrtány přípojky apod.

Ne všude lze tato metoda použít. V minulosti již byla použita v ul. Hlavní, kde vede kanalizace v blízkosti stromů anebo také na Náměstí 9. května směrem dolů k základní škole. 

Služby města * Oprava kanalizace u pošty bezvýkopovou metodou

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 5.12.2019