Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Oprava dešťových uličních vpustí

Konec března se ve Velkých Pavlovicích nesl nejen na vlně očekávaných Velikonoc, ale také ve znamení oprav dešťových uličních vpustí firmou Stavba a údržba silnic, s.r.o. Břeclav. Jedná se asi o 14 vpustí, které byly v havarijním stavu. 

Tyto vpusti se nejdříve obnaží, provede se výškové zarovnání a následně se zafixují betonovou směsí. Vpusti se potom viditelně označí přechodným dopravním značením. Po vytvrzení betonu se povrch zapraví teplou asfaltovou směsí.

Jarní oprava dešťových uličních vpustí ve městě

Text: Jan Havránek, vedoucí Služeb města Velké Pavlovice / Foto: Jan Havránek / 3.4.2018