Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Opilé sklepy pod Starou horou tančí radostí * videoreportáž

Rozpustilý styl, postrádající obvyklou symetrii, to je netradiční a odvážné architektonické pojetí nových vinných sklípků ve Velkých Pavlovicích. Hýřící pestré barvy, tvary vyvolávají dojem sklípků v pohybu, jako by tančily, jako kdyby vínka přebraly. Názvem „Opilé sklepy“ v hantýrce místní občané dílo pojmenovali.

V prestižní soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2012 v kategorii bytové stavby získala VINAŘSKÁ ULIČKA „STAROHORKA“, Velké Pavlovice 3. místo.

Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší veřejnosti. Organizátorem soutěže, která se uskutečnila již po jedenácté, je Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Opilé sklepy jsou novou atrakcí Velkých Pavlovic. Jako by symbolizovaly tu příjemnější část činnosti, ke které jsou určeny: veselí a bujarou zábavu při degustaci vína. Navazují na tradiční vinařské sklípky, ale přesto jsou zářivé budovy úplně jiné a výrobce vína by uvnitř turista hledal marně.

Moderní architektura netypická pro vinařské svahy jižní Moravy rozdělila veřejnost na dva protichůdné tábory. Spor o to, zda jsou sklepy, jejichž prvotní návrh vyšel od Josefa Veverky z Velkých Pavlovic nevkusné či avantgardní, nechtějí rozseknout ani architekti odjinud.

"Stavby jsou účelné, praktické a úsporné.  Mají veselé tvarosloví a to se k vlastní podstatě vinného sklepa dost dobře hodí", říká břeclavský architekt Martin Ondrouch. A Ing. Pavel Procházka k tomu dodává „Ulička stojí na úpatí nejznámější vinařské trati Stará hora. Její stavba vyšla soukromou firmu na více než 70 milionů korun. Sklepy tu mají většinou lidé, kteří se o vinařství zajímají a mají vztah k Pavlovicím. Nikdo z nových majitelů sklepů sám víno nevyrábí. Konkurence tak místním firmám nehrozí. Od našich vinařů budou spíše víno nakupovat“.       

Miroslav Grégr

 

Opilé sklepy pod Starou horou
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

© 2013 Město Velké Pavlovice

 

 

15-05-2013 PV