Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

On-line katalogy a e-knihy

Taková témata byla tentokrát hlavními body prezentace, kterou připravila knihovnice městské knihovny pro své posluchače z řad žáků šestých a sedmých tříd Základní školy Velké Pavlovice.

Cílem knihovny je zvýšit počet uživatelů, především žáků a studentů škol, kteří se dokáží orientovat v on-line katalozích veřejných knihoven, jsou schopni zjišťovat informace o všech nabídkách v knihovních fondech, plánují si rozvržení četby, znají cestu, jak si knihy rezervovat i objednat přímo z počítače, tabletu nebo mobilu.

Knihovnice také představila žákům využití čteček elektronických knih, které začaly knihovny propagovat pro četbu klasické literatury (již není chráněna autorskými právy) a pro četbu cizojazyčné literatury. Tato technická vymoženost by určitě neměla nahrazovat tištěné knihy, ale veřejným knihovnám by mohla šetřit nemalé finanční prostředky za nákup knih, které jsou dopuručenou nebo studijní literaturou, ale nemají příliš velký okruh čtenářů.

Nové trendy se zkrátka musí odrazit nejenom v nabídce knihovny, ale také při prezentacích pro starší žáky a studenty.

 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice


 

Fotogalerii z besedy v městské knihovně
otevřete kliknutím na obrázek...

 

 

Foto © 2014 Věra Procingerová

 

 

2014-05-22 RD