Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ohlédnutí za maturitní zkouškou na našem gymnáziu

Maturitní zkoušky v uplynulém školním roce 2010/2011 jsou již dneska minulostí, ale kompletní výsledky zveřejňujeme v číslech společně až dnes - spolu s výsledky podzimních opravných zkoušek. Poprvé se na naší škole maturovalo podle nové vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

V řádném termínu ve studijním oboru 79 – 41 - K/801 ve třídě  Oktáva (třídní učitel Ing. Tesař) z 22 zapsaných žáků složilo maturitní zkoušku 9 žáků s vyznamenáním a 12 žáků prospělo, 1 žákyně neprospěla a opakovala zkoušku společné části z německého jazyka v podzimním termínu kde zkoušku úspěšně složila.

Ve studijním oboru 79 – 41 – K/401 ve třídě 4. A (třídní učitelka Mgr. Riláková) z 30 zapsaných žáků složilo maturitní zkoušku 9 žáků s vyznamenáním, 17 prospělo, 2 žáci neprospěli a opakovali jednu zkoušku společné části z českého jazyka. V podzimním opravném termínu oba repetenti uspěli. Dva žáci neukončili ročník a nebyli připuštěni ke konání maturitní zkoušky.

Ústní maturitní zkoušky společné části a z profilové části se konaly ve dnech 23. – 27. května 2011. Společná část maturitní zkoušky se konala od 30. května 2011 a byla složená z didaktického testu a písemné práce podle toho jak si dané zkoušky žáci zvolili. Všichni žáci konali povinnou zkoušku z českého jazyka v základní úrovni a druhou povinnou zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky v základní úrovni. Výsledky Cermat uvolnil ve středu 15. června 2011 a žáci obdrželi vysvědčení 20. června 2011 v aule školy. Výsledky státní části maturitní zkoušky po třídách a v jednotlivých předmětech jsou zveřejněny na www.gymnazium.velke-pavlovice.cz.

Ve státní části maturitní zkoušky dosáhli naši studenti průměrného hodnocení v úrovni „chvalitebný“. I pro ně je nová maturita již minulostí a dnes se plně věnují svému dalšímu studiu na vysokých školách v němž jim přejeme hodně úspěchů.

 

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

 

17-10-2011 PV