Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ohlédnutí se za čtyřletou revitalizací lokality Ostrovec ve Velkých Pavlovicích

Celý záměr vybudovat ve Velkých Pavlovicích – v lokalitě Ostrovec vilkovou čtvrť byl zpracován v souladu s vedením Města Velké Pavlovice. Hlavním cílem bylo dát prostor mladým lidem z Velkých Pavlovic a okolí, kteří chtějí zůstat bydlet ve svém regionu a mít nadále kontakt se svými rodiči. 

Celá lokalita Ostrovec byla zcela zanedbána. Bylo zde zpracováno více než 100.000 kubíků hmoty, z toho zhruba 50.000 kubíků betonu ze zbouraných staveb, která byla ekologicky zpracována a následně použita na stavbě. Celkové náklady na revitalizaci území, včetně nákladů na přemístění provozu Autodopravy Bureš a Stolařství Škrobák a úhrady pozemků předchozím vlastníkům pozemků, byly téměř 85 mil. Kč, náklady na stavební úpravy včetně vybudování inženýrských sítí a nadstandartních komunikací činily přes 130 mil. Kč. Podle hodnocení odborné veřejnosti jde o jednu z nejlépe provedených lokalit pro výstavbu rodinných domů na jižní Moravě. 

Celá plocha určená pro výstavbu rodinných domů je 79.186 m2. Firma S.M.K., a.s. prodávala stavební pozemky za cenu 2.500 Kč za m2 (+ DPH), což činí celkem 197.965.000 Kč. Zhruba 27.900 m2 komunikací a ostatních veřejných ploch bude předáno Městu Velké Pavlovice za symbolický poplatek.

Z toho jednoznačně vyplývá, že celá akce byla bohužel ztrátová cca 17 mil. Kč. Jsem ale přesvědčen, že se Velké Pavlovice zbavily velkého problému revitalizace tohoto území. Neznám nikoho ve svém okolí, kdo by takovou stavbu zrealizoval. Realizace trvala čtyři roky. Věřím, že lokalita Ostrovec bude sloužit kvalitní výstavbě rodinných domů. Skutečností je, že někteří vlastníci pozemků, které zakoupili za 2.500 Kč/m2 + DPH, je již prodali až o 80 % dráž, což ovšem nemůžu nijak ovlivnit. Jsem přitom přesvědčen, že cena pozemků v této oblasti dále poroste.

Chci rovněž uvést pár slov o aktivitách firem S.M.K., a.s. a Moravské Agry, a.s., které jsou v mém vlastnictví. Před 5 lety jsme realizovali nesmírně složitou rekonstrukci barokní sýpky za 250 mil. Kč na Hotel Lotrinský. Oceněním, že jsme tuto stavbu provedli velice dobře, je získání mezinárodní architektonické prestižní ceny BIG SEE za rok 2022 za rekonstrukci památky od organizace Zavod Big se sídlem v Lublani. Před 15 lety jsme rovněž rekonstruovali území v horní části Velkých Pavlovic na moderní zemědělský statek v hodnotě 400 mil. Kč.

Z výše uvedeného je vidět můj velký pozitivní vztah k Velkým Pavlovicím. Celkové investice za posledních 15 let byly tedy téměř 900 mil. Kč a věřím tomu, že Velké Pavlovice se budou dál pozitivně rozvíjet nejen v oblasti zajímavých nemovitostí, ale zejména v mezilidských vztazích. 

Text: Lubomír Stoklásek, S.M.K, a.s. & Moravská Agra, a.s. / 29.11.2023