Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Odborníci z oboru zemědělství a potravinářství ve Velkých Pavlovicích

Ve čtvrtek 16. února přivítalo Město Velké Pavlovice účastníky jednání  tzv. Kick – off meetingu, který odstartoval projekt Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe. Hosté si v doprovodu starosty Ing. Pavla Procházky a místostarosty Ing. Zdeňka Karbera prohlédli město, zastavili se na stavbě Ekocentra Trkmanka, rozhlédli se po okolí rozhledny Slunečné a navštívili nový provoz Šlechtitelské stanice vinařské.

V zasedací místnosti radnice se na jednání představily jednotlivé subjekty projektu: Univerzita Tomáše Bati Zlín, Mendelova univerzita Brno, Vysoká škola báňská Ostrava, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav pivovarnický a sladovnický Praha – Sladařský ústav Brno, Agritec Šumperk a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko u Brna.

Během jednání byly navrženy projekty, které propojí vědu, výzkum a praxi, ve Velkých Pavlovicích se budou týkat mikrobiologie vín, omezení eroze půdy ve vinicích a využití biomasy.


 

 

Fotogalerii z jednání otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Ing. Zdeněk Karber

17-02-2012 PV