Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

"Od základní školy až po Akademii věd" aneb 8.A o češtině

"Od hlaholice ke Comenia script", projekt, který nás, žáky Základní školy Velké Pavlovice, provází již několik měsíců. Ve středu 25. září 2013 jsme ve třídě 8.A přivítali pana Mgr. Petra Malčíka, vědeckého a výzkumného pracovníka Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Do této chvíle jsme vůbec netušili, kolik zajímavostí se o vývoji slovanského jazyka dozvíme, neboť jsme se mylně domnívali, že my – osmáci už přece něco „o češtině“ víme. Po pravdě musíme přiznat, jak velmi jsme se mýlili.

Že lidé mají schopnost osvojit si řeč, že nemluví stejně, ale různými jazyky snad připomínat nemusíme, ale právem můžeme být hrdi na staroslověnštinu, kterou užívali a šířili v 9. století na našem území věrozvěsti Cyril a Metoděj. Původní společný jazyk praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byly získávány srovnáváním jednotlivých slovanských jazyků.

A právě staroslověnština této „rekonstrukci“ významně napomohla. Uvědomili jsme si, že vlastně ani svůj mateřský jazyk neznáme v celém jeho bohatství, a proto se budeme snažit naplnit slova Jana Nerudy: „Hleďme my sobě mateřštiny! V ní je vzdělanost naše. Ne podle množství různých vědomostí, nýbrž podle toho, jak s větší či menší jasností umíme mysliti a myšlenky sdělovati, měří se naše vzdělanost.“

Žáci 8.A třídy Základní školy Velké Pavlovice


 

OD HLAHOLICE KE COMENIA SCRIPT - projekt Základní školy Velké Pavlovice

www.zs.velke-pavlovice.cz

 

 

 

 

01-10-2013-BK