Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ochrana před moniliovou spálou peckovin

Moniliová spála peckovin

Původcem onemocnění je houba Monilia laxa a postihuje především višně, meruňky, mandloně, višeň plstnatou a v menší míře i třešně a broskvoně. Napadány jsou především květy v průběhu kvetení a mycelium pak následně prorůstá stopkou do větévek. Napadené květy hnědnou a zasychají, na větévkách vznikají nekrotické leze. Části nad postiženým místem zavadají a zasychají, často se vytváří klejotok.

Houba přezimuje jako podhoubí v pletivu napadených rostlinných částí stromů (větévky a mumifikované plody), které jsou zdrojem infekce v jarním období. K infekcím květů dochází především pokud je v období kvetení chladné (teploty pod 13 ºC) a vlhčí počasí. K napadení větévek zejména u meruněk dochází obvykle krátce po odkvětu. Základem ochrany je důsledné odstraňování a likvidace napadených větévek a plodů. Důležitá jsou všechna opatření, která zajistí vzdušnost porostu a koruny stromů.

Chemické ošetření se provádí počátkem kvetení a při dokvétání, pokud trvá deštivé a chladné počasí. Pokud nebylo provedeno ošetření v době kvetení a bezprostředně po odkvětu nastanou příznivé podmínky pro infekci, je účelné ošetřit zejména výsadby meruněk i krátce po odkvětu. K ošetření je možné použít například: HORIZON 250 EW, SPORGON 50 WP, ROVRAL FLO a u meruněk také přípravek BAYCOR 25 WP.

Zdroj: Státní rostlinolékařská správa Břeclav