Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Obhajoby ročníkových prací studentů sexty a druhých ročníků Gymnázia Velké Pavlovice

V pondělí 21. června 2021 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskutečnily obhajoby ročníkových prací. Šestým rokem se studenti sexty a 2. ročníku čtyřletého studia vypořádávají s tématem, které si na počátku školního roku zvolí a během roku toto téma zpracují do ročníkové seminární práce. 

Myšlenka psaní této práce vychází z podnětů našich bývalých absolventů, studentů vysokých škol, od nichž jsme získali zpětnou vazbu o omezené příležitosti seznámit se s přípravou formální a obsahové části seminární práce již na střední škole. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané téma natolik oslovit a bude chtít pokračovat v jeho zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské odborné činnosti. 

Studenti zpracovali témata z různých oblastí přírodních a technických nebo humanitních věd. Některé témata byla přímo zaměřená na zmapování názvů viničních tratí, na tradice a zvyky nebo například na významné osobnosti obce z trvalého bydliště studenta. Výsledky své ročníkové práce studenti obhajovali před komisí složenou z třídního učitele a vedoucího práce. Přes počáteční nervozitu se všem studentům podařilo své ročníkové práce obhájit.

Gymnázium * Obhajoby ročníkových prací studentů sexty a druhých ročníků Gymnázia Velké Pavlovice

Text: PaeDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 22.6.2021