Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

O letošních Velikonocích sehrály velkopavlovické děti Pašijové hry podle Jana

O Květné neděli, dne 9. dubna 2023, se od čtvrté hodiny odpolední začaly odehrávat na farní zahradě ve Velkých Pavlovicích Pašijové hry dle Jana.

Představení si připravily velkopavlovické děti pod vedením Hanky Bálkové, která si vzala jako předlohu Pašije podle Jana (čítanku – liturgický překlad), které vytvořilo Katechetické středisko AP 2021. Na základě této čítanky sepsala scénář, tedy kde, kdo a co bude hrát. 

Následně jsme se pravidelně setkávali každou neděli odpoledne a pilně trénovali. Jelikož herecké ztvárnění naší hry bylo velice náročné a herecké obsazení nebylo tak početné jako bychom potřebovali, tak jste nás mohli vidět hned v několika rolích. Proto při nácviku vznikaly komické situace, kdy jsme v průběhu děje nahrazovali jeden druhého.

Do role vypravěče se vpravila sama scénáristka Hanka Bálková. Ježíše si zahrál Jaroslav Kašpárek. Piláta hrála Alžbětka Havlínová. Dalším hercem byla Anežka Julinková, která ztvárnila velekněze, Tomáše, lotra po levici a lid. Šárka Zavadilová se stala Jidášem, Nikodémem, Marií Magdalskou a pak také i lidem. Esterka Zavadilová hrála Matku Marii, anděla a lid. Sofinka Laurenčíková hrála Šimona Petra, lotra po pravici a lid. Vojtěch Julinek hrál vojáka, učedníka Jana. Mireček Šťavík hrál vojáka. Sára Laurenčíková hrála Josefa z Arimatie, Anděla a lid. A posledním hercem byla Anička Šťavíková, která hrála Marii Kleofášovou a lid.

Sehráli jsme Ježíšovu cestu od Getsemanské zahrady, kde byl Ježíš zatčen, přes dům velekněze a vládní budovu, v níž se setkal Ježíš s Pilátem, až na Golgotu. Prošli jsme si jednotlivá zastavení na Ježíšově cestě – jak se vydává těm, kdo ho přicházejí zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován, pohřben a vzkříšen a jeho setkání s učedníky.

Návštěvníci ocenili účinkující děti bouřlivým potleskem a s radostí se pustili do ochutnávání dobrot, které přinesl otec Marek. 

Velké poděkování patří Haničce Bálkové za vedení dětí a sepsání scénáře a všem malým šikovným hercům. Také otci Markovi za organizační pomoc a rodičům, kteří se podíleli       na přípravách a oblékli děti do krásných kostýmů. 

Farnost * Velikonoce 2023 - Dětské divadelní představení Pašijové hry podle Jana

Text: Sára a Sofie Laurenčíkovy / Foto: Lenka Mauerová / 25.4.2023