Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

O létajících písmenkách, úžasných prvňácích a panu králi

BYLO NEBYLO… I tak mohla proběhnout naše „větrná pohádka“ o tom, jak jsme pasovali ve středu 17. června letošní prvňáčky na čtenáře. V roce 2020 proběhlo zcela mimořádně venku a na etapy.

BYLO štěstí na počasí bez deště i na neskutečně obrovskou ochotu a vstřícnost učitelek prvních tříd i ředitele naší základní školy do této nestandartní varianty pasování jít. Štěstí i na rodiče, kteří děti z domácí výuky ochotně přivedli. NEBYLO tedy nic, co by nás to od zorganizování zastavilo… Ani to, že jsme museli kvůli počasí termín přesunout.

Vzhledem k pravidlům, která z důvodu COVID-19 v těchto dnech stále panují na základních školách, jsme pasování, běžně probíhající v Městské knihovně, uspořádaly ve středu 17. června pod širým nebem. A to na sportovním areálu u školy i s nutnými rozestupy, aby si to mohly děti užít na čerstvém vzduchu bez roušek. A k tomu celý „pasovací ceremoniál“ včetně programu proběhl na čtyřikrát, aby se nám (jak je nařízeno) nepletly jablka s hruškami. Tedy nemíchaly děti, které do školy nastoupily, s těmi, co zůstaly v domácí výuce.

Už tak nelehký úkol, ve kterém děti mají prokázat svou znalost písmen tím, že mají sestavit a nalepit z jednotlivých písmen celé své jméno, a předstoupit s ním před Krále knih, byl ještě o dost zkomplikován nevyzpytatelným větrem. Ten jim zvedal nejen podložky na sezení, knihovnici tlakovou frekvenci, ale hlavně rozfoukával papírová písmenka málem po celém stadionu. (Myslím, že pár jich ještě v dalším školním roku děti najdou při hodině tělocviku. I když jsme poctivě všichni poklekli a sbírali je, včetně pana krále!)

A právě díky tomuto extrému s nevyzpytatelným větrem se ukázala ta nejúžasnější věc – soudržnost dětí jako kolektivu. Protože prvňáci z obou tříd si okamžitě navzájem přispěchali na pomoc. Ať už s vyhledáním záludných písmen jako třeba dlouhé ypsilon nebo s pomocí se sbíráním rozfoukaných papírových písmen z krabiček. Tato sounáležitost třídy je ještě podstatnější, než jestli už znají abecedu tam i nazpět. I když ani tady nebylo co vytknout, ba naopak. Obě učitelky prvňáčků se shodly, že děti doma pod vedením svých rodičů (či prarodičů) udělaly během uzavření školy ohromnou spoustu práce a posunuly se mílovými kroky.

Po zdolání abecedy i větru zbývalo dětem vyslechnout slib čtenáře a potvrdit ho hromadným „Tak slibuji!“ A pak si nechat nasadit svou učitelkou šerpu s hrdým nápisem „Už jsem čtenář“ a pokleknout před krále a nechat se obrovským mečem pasovat na čtenáře.

Ani letos neodešly šikovní noví čtenáři s prázdnou, kromě blahopřání z knihovny si v tašce odnesly knihu, které daroval spolek Domino při místní ZŠ a pár dalších drobností včetně přihlášky do Městské knihovny, kterou stačí vyplnit rodiči a jako pasovaní čtenáři mají roční registraci zdarma. Už teď se na ně v knihovně těšíme.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat řediteli školy Michalu Rilákovi a oběma učitelkám prvních tříd Dagmar Šmídové a Boženě Zborovské za obrovskou podporu a nadšení, se kterou mi pomohli akci venku zorganizovat. Obě učitelky si daly tu práci, aby vykomunikovaly s rodiči, aby přišly i děti, co do školy nyní nechodí. Myslím, že byly obě strany, děti i paní učitelky, dojaté, že se mohou zase na chvíli vidět naživo. Poděkování patří především i spolku Dominu za finanční dar na nákup knih pro novopečené čtenáře a také Františkovi Popelkovi za zapůjčení meče.


Městská knihovna & ZŠ * Pasování prvňáčků na čtenáře 2020

Text: Lucie Gawlová, knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice / Foto: Lucie Gawlová / 18.6.2020