Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nový sběrný dvůr zahájí provoz již v listopadu

Současný sběrný dvůr v prostorách za radnicí ve stísněných podmínkách pracuje na hranici únosnosti, a proto již dlouho zastupitelstvo společně s radou města plánovali vybudování nového sběrného dvora, který by splňoval všechny požadavky na tato zařízení kladená.

Na jaře letošního roku byla zahájena výstavba v areálu Hantály a.s. na ploše  „U Špitálku“. Nový velkopavlovický sběrný dvůr byl vybudován spolu s devíti dalšími v obcích sdružených v Dobrovolném svazku obcí Čistý jihovýchod - Hrušky, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Podivín, Zaječí, Vrbice, Moravský Žižkov, Přítluky a Rakvice v rámci projektu Sběrné dvory -  Čistý jihovýchod. Projekt byl spolufinancován  Evropskou unií - fondem soudržnosti s mottem „Pro vodu, vzduch a přírodu“. Další institucí byl Státní fond životního prostředí, který se do projektu zapojil v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Financování bylo zajištěno takto:

Celkové uznatelné náklady:   78.020.186,-  Kč
Dotace EU z OPŽP:  66.317.158,- Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR -  státní rozpočet: 3.901.009,- Kč  (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 7.802.191,- Kč  (10 %)                           

 

Řídícím orgánem projektu bylo Ministerstvo životního prostředí ČR, zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí ČR. Příjemcem podpory byl Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod. Projekt zpracovala firma EkoInpros  s.r.o. z Brna, dodavatelem byla firma Strabag a.s. odštěpný závod Brno. Stavební dozor zajišťovala firma Jančálek s.r.o. Břeclav.

Sběrný dvůr je stavebně hotov, naskladněny jsou kontejnery na všechny druhy odpadů. Průběžně jsou dodávány stroje a zařízení tak, aby sběrný dvůr mohl v listopadu zahájit činnost. O provozní době a všech dalších pravidlech provozu bude každá domácnost  a další producenti odpadů informováni letákem.

Kudy se k novému sběrnému dvoru dostanete? Cestou na ulici Tovární kolem čerpací stanice PapOil, provozu Velkopavlovických drůběžářských závodů a.s., restaurace Regent a Bowling centra do areálu Hantály a.s..

Jakmile začne fungovat nový sběrný dvůr, současně bude s okamžitou platností ukončeno skládkování na původním sběrném dvoře za radnicí.

Nový sběrný dvůr posune na vysokou úroveň nakládání s odpady a ukládání odpadů v našem městě za velmi výhodného financování Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí. Zachování čistého vzduchu, vody a přírody je jednou z hlavních priorit EU a odkázat tyto hodnoty v pořádku dalším generacím  by mělo být krédem každého odpovědného člověka.

 

Fotogalerii nového sběrného dvora "Na Špitálku"
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2009 Ing. Zdeněk Karber

 

19-10-2009