Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nový povrch komunikace v ulici Dlouhá

Několik měsíců mělo vedení města naplánovanou opravu povrchu komunikace v ul. Dlouhá. S ohledem na nemožnost získání dotačních prostředků, bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby i když bude vše hrazeno z rozpočtu města. 

Dne 9. května 2018 se rada města zabývala čtyřmi nabídkami, které se pohybovaly od 4.031tis. Kč do 4.232tis. Kč. 

Komise, která měla na starost výběrové řízení, doporučila jako dodavatele firmu VHS Břeclav, s.r.o. s nejnižší nabídkou 4.031.262,96 Kč včetně DPH. Rada města potvrdila doporučení a jako dodavatele stavby tak schválila břeclavskou firmu. 

Termín realizace oprav není přesně stanovený, ale oprava nebude započata dříve než v červenci letošního roku. 

Znám je i dodavatel stavby chodníku a ostrůvku u cihelny, stále je však třeba čekat, až nebude přes ul. Pod Břehy vedena objízdná trasa.

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 17.5.2018