Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nový kněz převzal farnost

Novým duchovním správcem farností Velké Pavlovice, Němčičky a Horní Bojanovice se od 1. srpna 2015 stal PaedDr. Marek Slatinský, který dosud působil ve farnosti Šaratice.  Do služby jej při nedělní bohoslužbě oficiálně uvedl hustopečský děkan P. Mgr. Pavel Kafka, jenž v promluvě zdůraznil trojí poslání každého kněze: být učitelem, pastýřem a knězem.

Přejme Otci Markovi v jeho službě v naší farnosti hojnost Božího požehnání!

Mgr. Pavla Míchalová


 

Uvedení PaedDr. Marka Slatinského do služby

 

Foto © 2015 Mgr. Pavla Míchalová


03-08-2015 PV