Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Novopečený absolvent konzervatoře JAKUB KOSTRHUN. Hraje, koncertuje a učí hudbě děti nejen z Velkých Pavlovic

V úterý 25. března 2014, v sedm hodin večer, v sále Nadsklepí v Kroměříži proběhl Absolventský koncert posluchačů Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Spolu s dvěma spolužačkami, klavíristkou a zpěvačkou, vystoupil se svým programem také velkopavlovický trombonista Jakub Kostrhun. Jako dlouholetý žák Základní umělecké školy Velké Pavlovice před šesti lety pod vedením pana učitele MgA. Zbyňka Bílka zdárně složil talentové přijímací zkoušky na kroměřížskou konzervatoř.

Svým nadáním, pílí a trpělivostí při cvičení došel ve svém studiu hry na trombon až na samý konec – absolventský koncert. Před zaplněným sálem za klavírního doprovodu profesora Z. Muchy zahrál dvě moderní skladby - Z. Stojowski: Fantazie a S. Šulek: Sonata ´Vox Gabrielli´.

Po doznění posledních tónů sklidil dlouhý potlesk, během něhož poděkoval svému učiteli MgA. Daliboru Procházkovi a také svým rodičům, jež ho po celou dobu studia podporovali. Po skončení koncertu už jen Kuba přijímal gratulace. Rodiče, rodinní příslušníci, přátelé a známí nejenom z Velkých Pavlovic, spolužáci – ti všichni mu gratulovali za úžasný výkon a děkovali za krásný hudební zážitek.

Jakub Kostrhun od září roku 2013 vyučuje na ZUŠ Velké Pavlovice hru na dechové nástroje. Velmi nás těší návrat bývalých žáků zpět v podobě pedagogů. Je tím zúročena práce a péče stávajících kantorů a zároveň to značí úroveň a kvalitu výuky na naší škole.

Za kolektiv spolupracovníků Základní umělecké školy Velké Pavlovice Jakubovi
do budoucna přejeme, aby se mu v jeho profesi dařilo, aby mu vydrželo nadšení a elán.

Láska k hudbě, aby ho provázela celým životem.

 

Za učitelský sbor ZUŠ Velké Pavlovice MgA. Zbyněk Bílek


 

Jakub Kostrhun hraje i v dechové hudbě Palavanka...

 

 

 

31-03-2014-BK