Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Noví absolventi velkopavlovického gymnázia převzali vysvědčení

V odpoledních hodinách dne 8. června 2012 se na našem gymnáziu uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení novým absolventům školy. Slavnosti za účasti rodičů, pedagogů a dalších hostů byl přítomen starosta města pan Ing. Pavel Procházka. Ředitel školy PaedDr. Kropáč Vlastimil ve svém úvodním vystoupení zhodnotil průběh maturitních zkoušek a popřál absolventům hodně štěstí při dalším studiu, které je čeká na vysoké škole.

V letošním školním roce maturovalo 21 studentů oktávy s třídním učitelem Mgr. Petrem Kadlecem v osmiletém studijním oboru, z nichž osm prospělo s vyznamenáním. V druhé maturitní třídě 4. A s třídní učitelkou Mgr. Pavlou Míchalovou složilo zkoušku dospělosti 24 studentů čtyřletého studijního oboru. Šest studentů prospělo s vyznamenáním a dva studenti budou opakovat ústní maturitní zkoušku v září tohoto roku.

Očekávalo se, že v druhém roce státních maturit se předejde nedostatkům z minulého roku, ale problémy nastaly u testů z matematiky a zejména pak u hodnocení písemných prací z českého jazyka. Studenti našeho gymnázia u společné části maturitní zkoušky, tj. v didaktických testech a u písemných prací z českého a anglického jazyka uspěli a nemusí skládat opravné zkoušky. Je nanejvýš zřejmé, že diskuze a pochybnosti o nové podobě maturitní zkoušky neustanou ani po letošních maturitních zkouškách.

Starosta města pan Ing. Pavel Procházka poblahopřál studentům k dosaženým studijním výsledků a vyzval je, aby využili všech možností v dalším studiu a co nejlépe se uplatnili ve zvolené profesi.

Příjemné setkání bylo doprovázeno kulturním programem, které pro již bývalé studenty připravili vyučující Jana Strouhalová a Jana Týmal Valoušková spolu se studenty školy.

Noví absolventi velkopavlovického gymnázia se tímto dnem rozletěli do světa za naplněním svého životního cíle, který maturitou začíná.      


Dr.Kropáč Vlastimil
      ředitel školy

 

Fotogalerii z předávání maturitních vysvědčení otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Ing. Šmídová Marie

12-06-2012 PV