Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nové Muzeum Senica – více než muzem

O posledním jednatřicátém srpnovém dnu bylo v Senici, našem družebním městě na Slovensku, otevřeno nové Muzeum Senica. Ke slavnostnímu okamžiku byli přizváni i hosté z Velkých Pavlovic, místostarosta pan Petr Hasil a tajemnice Městského úřadu paní Ing. Jana Václavková. 

Hned na druhý den, tedy 1. září 2020, se na webových stránkách města Senica objevila tisková zpráva, která určitě zaujme každého milovníka nejen samotných muzeí, historie, národopisu, ale také cestování a výletování vůbec.

Nechejte se zlákat a zajeďte si do Senice, sice za hranici našeho státu a všedních dnů, ale rozhodně ne daleko. Do Senice je to od nás pouhých pětašedesát kilometrů a hodinka cesty a vězte, Záhorie – oblast, jehož je Senica významnou součástí, je kouzelný svět. Co se týče vzdálenosti tak blízký, ale pokud se vypravíte do okolí města záhy zjistíte, že i takřka za humny můžete nalézt nečekané a překvapivé…

Fotogalerii a video ze slavnostního otevření MUZEA SENICA * naleznete po kliknutí ZDE

Slavnostní otevření Muzea Senica

31. srpen 2020 o 10:00 hodin
Štefánikova ulice 724/20, Senica (budova bývalé Sokolovny / letohrádku)

Když se řekne muzeum, mnoho lidí si představí prostor s nedostupnými exponáty zavřenými ve sklenících, kde je zakázáno čehokoliv se dotýkat. Muzeum Senica, které bylo slavnostně otevřeno u příležitosti ukončení přeshraničního projektu Česká cesta v pondělí 31. srpna 2020, je však jiné. Zvenku krásně zrekonstruovaná budova letohrádku velkostatkáři Vagyona z 19. století (bývalá Sokolovna), uvnitř interaktivní expozice 21. století s využitím nejmodernějších technologií. Městské muzeum Senica je výjimečným a odvážným projektem, jakých není mezi muzei na Slovensku mnoho.

Městu Senica se podařilo zachránit a zrekonstruovat jednu z mála zachovaných historických budov v Senici, letohrádek velkostatkáři Vagyona, který později sloužil jako sokolovna a přebudovat ji na městské muzeum.

Těžištěm muzea je původní společenský sál a tělocvična. V tomto prostoru je umístěna expozice věnovaná tématu středověké obchodní České cesty, na níž byla Senica jednou ze stanic. Suterén budovy je zaměřen na archeologii a archeologické nálezy na území města, v podkroví pod věžičkou je zase umístěna velkoplošná maketa města z přelomu 19. a 20. století. "Jsem velmi potěšen, že Seničania dnes získali nejen nové městské muzeum, ale i další kulturně-společenský prostor, který dokážeme získat díky mobilním a posuvným expozicím" vysvětluje primátor města Martin Džačovský.

Muzeum Senica - více než muzeum

Snahou Města Senica bylo vytvořit moderní expozici se všemi technologickými vymoženostmi, která svou interaktivnosti zaujme všechny generace, ale zejména mladých lidí. Jde o kontaktní muzeum, kde návštěvník není jen pasivním posluchačem, ale do získávání informací je přímo vtažen. Informace o expozicích získává i dotykem, některé z exponátů si pomocí pohybu svých rukou prohlíží zvětšené ve virtuální prostoru, volí si typ informací, které chce získat.

Návštěvník má k dispozici předmět reálně před sebou, ale zároveň si pomocí interaktivních projekcí reagujících na pohyb může 3D model exponátu pootáčet a prohlédnout ze všech stran. Moderní technologie jsou použity i v archeologické části muzea, kde se nacházejí tři pochůzné hroby z dob Únětická kultura. V muzeu však nechybí poutavé historické artefakty a předměty.

"Vybavení muzea je připraveno na rozšiřování expozic a použité moderní technologie dávají muzeu další možnosti na doplňování či změny expozic, na které bychom chtěli získat další finanční prostředky," uvedla projektová manažerka Ľubica Kadlec Melišová z Městského úřadu Senica.

Příběh Muzea Senica

Institut muzea v Senici dlouhodobě chybět, v 60. letech minulého století snahu Seničanov o jeho zřízení zastavili na základě politických rozhodnutí. V prosinci 2015 zastupitelstvo status městského muzea schváleno a od té doby se na naplnění této myšlenky intenzivně pracovalo. Hledali se fotografie, které by přispěly k přípravě architektonické studie a projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé Sokolovny. 

Byla jmenována Muzejní rada. Její členové měli za úkol hledat průniky a témata, která nás spojují s potenciálními českými partnery v přeshraničním projektu, jehož prostřednictvím bylo možné získat finance na rekonstrukci budovy bývalé Sokolovny a následné vybudování muzea. Její člen Mgr. Vladimír Petrovič je nositelem myšlenky postavit koncepci městského muzea na historické České cestě. 

Hned v úvodní fázi projektu se partnerským městem Senice stalo malé moravské městečko s 2500 obyvateli - Klobouky u Brna. V rámci přeshraniční spolupráce se město Senica a město Klobouky u Brna ucházely o finanční podporu z operačního programu Interreg VA Slovenská republika - Česká republika na projekt Česká cesta. Společnou žádost podali v roce 2016. 

V červenci 2017 byl na stránce programu zveřejněn seznam schválených žádostí, kde v konkurenci 112 projektů přesvědčila Česká cesta kvalitou témata i zpracování, a patřila mezi 22 úspěšných projektů s částkou celkových nákladů na projekt 1 531 065,49 € . V rámci přeshraniční spolupráce se město Senica a město Klobouky u Brna ucházely o finanční podporu z operačního programu Interreg VA Slovenská republika - Česká republika na projekt Česká cesta. Společnou žádost podali v roce 2016. V červenci 2017 byl na stránce programu zveřejněn seznam schválených žádostí, kde v konkurenci 112 projektů přesvědčila Česká cesta kvalitou témata i zpracování, a patřila mezi 22 úspěšných projektů s částkou celkových nákladů na projekt 1 531 065,49 € . V rámci přeshraniční spolupráce se město Senica a město Klobouky u Brna ucházely o finanční podporu z operačního programu Interreg VA Slovenská republika - Česká republika na projekt Česká cesta. Společnou žádost podali v roce 2016. V červenci 2017 byl na stránce programu zveřejněn seznam schválených žádostí, kde v konkurenci 112 projektů přesvědčila Česká cesta kvalitou témata i zpracování, a patřila mezi 22 úspěšných projektů s částkou celkových nákladů na projekt 1 531 065,49 € .

Souběžně se pracovalo na získání budovy Sokolovny, kde mělo muzeum vzniknout, do vlastnictví města. To se městu Senica podařilo v listopadu 2017 - odkoupením bývalé Sokolovny od místní tělovýchovné jednoty Záhoran. V roce 2018 byl letohrádek zapsán do seznamu národních kulturních památek.

"Mnozí říkají, že Senica nemá historii, což není pravda. Město Senica má velmi dlouhou a bohatou historii, o čem se budou moci návštěvníci městského muzea přesvědčit. Od dnes totiž máme místo, kde se bude nejen o historii mluvit, ale kde se také reálně naše dějiny děly. Věřím, že městské muzeum bude tím pravým prostorem, aby Seničania svou historii poznali a mohli být na své město hrdí," uzavírá primátor Martin Džačovský.

Zdroj: Město Senica / 1.9.2020