Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nové bio kontejnery tam, kde popelnice nestačí

Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice rozvážejí během pátku 12. června 2015 po městě velkoobjemové bio kontejnery. Ty budou umístněny na několika předem vytipovaných místech, především však u bytových domů, kde žije na relativně malém prostoru hned několik rodin, tudíž větší počet občanů. Méně objemové klasické hnědé bio popelnice zde kapacitně nedostačují.

Proč třídit bio odpad?

Zavedení sběru bioodpadu vychází z požadavků legislativy ČR a EU, ve kterých jsou stanoveny podmínky k omezení ukládání bioodpadu na klasické skládky. Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu, je systém odděleného sběru jednou z možností, jak snižovat objem klasických skládek a přispívat k ochraně životního prostředí.

Jak třídit bio odpad?

Ke třídění bioodpadu slouží bio popelnice. Je to speciální plastová nádoba o objemu 120 (nebo 240) litrů, která slouží k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně. Narozdíl od klasické popelnice je vybavena odvětrávacím systémem, který vede k eliminaci zápachu z uloženého obsahu. Obsah bio popelnic je pravidelně vyvážen do kompostárny, kde je recyklován k dalšímu využití.

Do bio popelnice patří :-)

Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).

Do bio popelnice nepatří :-(

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Město Velké Pavlovice děkuje všem občanům,
kterým není naše životní prostředí lhostejné a proto pečlivě třídí veškerý odpad.

 

Karolína Bártová


 

Nové bio kontejnery u bytových domů na ulici Bří Mrštíků

 

Foto © 2015 Jan Havránek

 

 


12-06-2015-BK