Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Noční požár v Němčičkách

V pondělí 27. února 2012 v 0.15 hod. vyjížděla jednotka SDH Velké Pavlovice k požáru rodinného domu v Němčičkách. Poplach byl vyhlášen s tím, že na půdě domu hoří seno se slámou. Velkopavlovičtí hasiči byli na místě první.

Společně s JSDH Horní Bojanovice jsme provedli průzkum a bylo zjištěno, že by se v domě neměly nacházet osoby. Přesto jsme se museli přesvědčit, že tomu tak je, a tak bylo násilně do domu vniknuto. Osoby nebyly v mírně zakouřeném interiéru domu nalezeny. V průběhu průzkumu domu byly nataženy proudy k hašení a bylo započato s chlazením jednoho ze štítů domu a hašení slámy a sena. Toho bylo na půdě tolik, že se u požáru neustále pracuje na vyhazování sena a slámy z půdy a na zemi se zkrápí.

Jednotky včetně naší byly vystřídány dalšími jednotkami v 6.30 hod. Sláma ani seno totiž nejdou uhasit ani prolitím vody se smáčedlem. V průběhu hašení byla prováděna i záchrana majetku, který byl vynesen na dvůr domu.

Petr Hasil

Fotogalerii z nočního zásahu otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv JSDH Velké Pavlovice

27-02-2012 PV