Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

NOC S ANDERSENEM, knihami a školními strašidly!

Co se děje mezi zaprášenými regály s tisíci svazky knih naší knihovny, když všichni lidé tiše spí? Odehrává se tu nekonečná řada napínavých dobrodružství a nebo tu knihy jen tak spořádaně podřimují? Právě tato a mnohá další tajemství sem přišli odhalovat malí čtenáři v rámci již IV. velkopavlovického ročníku „Noci s Andersenem“.

Jedná se o celostátní akci, která probíhá každoročně již od roku 2001 a to vždy v předem vyhlášeném termínu platném pro všechny knihovny. Letos padlo toto datum na 30. až 31. března 2012. A není to žádná náhoda. Březen je už drahnou řádku let vyhlašován měsícem knihy a s ním spojená „Noc s Andersenem“ je pořádána k podpoře dětského čtenářství, které bohužel díky internetu a počítačovým hrám pomalu upadá.

„Noc s Andersenem 2012“ byla ve Velkých Pavlovicích zaměřena na ilustrátory dětských knih. Jakmile dorazila sedmnáctičlenná družina dětí ve věku od osmi do deseti let pod velením Evy a Jirky Sadílkových, Lenky Bukovské, Petry Hájkové a Moniky Valové do městské knihovny, začal se jí pomalounku otevírat svět plný fantazie, příběhů, obrázků ale i nových poznatků, veselých soutěží, kvízů a výtvarného tvoření.

Děti se seznámily s nejznámějšími a nejoblíbenějšími českými dětskými ilustrátory jako jsou např. Jiří Trnka, Helena Zmatlíková, Josef Lada, Adolf Born nebo Zdeněk Müller, a také s jejich knihami, které si samy v regálech vyhledávaly. V řadě případů zjistily, že mnozí ilustrátoři jsou současně i autory textů, tedy spisovateli.

Na závěr programu přímo v knihovně byl připraven dokonalý hřeb. Samotní malí čtenáři se na chvíli ocitli v roli ilustrátorů. Na předem připravené plátno s namalovanou zcela prázdnou zahradou inspirovanou knihou „Zahrada“ Jiřího Trnky si vlastnoručně pastelkami nakreslili, co by za branou takové tajuplné a snové zahrady rádi našli. Ilustrace pak vystříhali a nalepili za její plot. Objevilo se tu od malinkatého Arabelina prstenu až po obrovského slona snad úplně všechno. Což je nezvratným důkazem toho, že i dnešní děti umí ještě snít a jejich fantazie prozatím neutržila šrámy způsobené rychlou moderní kybernetickou dobou.

Ještě před rozloučením s budovou knihovny se malí čtenáři posilnili sladkým občerstvením, sborově pronesli úsměv kreslící slůvko „sýr“ při společném fotografování a také dostali malý dáreček – barevné fixy a tužku, aby si mohli kdykoliv „zailustrovat“ a také „kouzelnou záložku“. Jak to, že kouzelnou? I když čtenář zapomene, kde naposled v knize skončil, záložka mu přece vždycky správně napoví!

Na záložce byl napsán citát „Čtení je nejkrásnější cesta k moudrosti a vědění.“ Doufejme že děti, které se zúčastnily letošní „Noci s Andersenem“ na tuto cestu už nastoupily a jen tak lehce z ní nesejdou…

A co se dělo té tajuplné noci v budovách školních? O tom zase příště. Avšak již nyní můžeme prozradit, že zde byla plánovaná stezka odvahy plná školních strašidel, společné večerní mlsání a chroustání laskomin ve spacácích a nocování v zeměpisné pracovně! 

 

Víte že….

… se letos konala celosvětová akce Noc s Andersenem již po dvanácté?
… se k letošní Noci s Andersenem přihlásilo na 60 tisíc čtenářů?
… se letos nocovalo s knihami na 1.100 místech?
… se Noc s Andersenem konala na třech kontinentech – v Evropě, Americe a Austrálii?
… se Noc s Andersenem koná v rámci Mezinárodního dne dětské knihy, který připadá na 2. dubna?
… se právě 2. dubna 1805 narodil Hans Christian Andersen – nejvýznamnější a nejoblíbenější autor
dětských pohádkových knih?
… se letos konala v Městské knihovně Velké Pavlovice a poté na Základní škole Velké Pavlovice
akce Nos s Andersenem již počtvrté?
… se letos Noci s Andersenem ve Velkých Pavlovicích zúčastnilo 17 dětí ve věku 8 až 10 let?
… tuto akci ve Velkých Pavlovicích v roce 2012 zorganizovalo Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice,
Městská knihovna Velké Pavlovice a občanské sdružení Domino?

 

Více na www.nocsandersenem.cz

 

Karolína Bártová

 

Fotogalerie z Noci s Andersenem * I. * otevření kliknutím ZDE

Fotogalerie z Noci s Andersenem * II. * otevření kliknutím ZDE

 

 

NOC S ANDERSENEM 2012 * Velké Pavlovice

 

Foto © 2012 Karolína Bártová

 

31-03-2012-BK