Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Noc s Andersenem 2017 už je za námi

Velké těšení dětí, které chodí do 1. až 4. třídy, skončilo v pátek a sobotu minulého týdne, protože Noc s Andersenem v městské knihovně už proběhla a uplynula tak, jak rychle běží všechny příjemné dny.

V letošním roce využila knihovna celostátní nabídky společného tématu, který se nesl celou akcí. Byl to Čtyřlístek výtvarníka Jaroslava Němečka. Celkem 22 dětí jsme přivítali v páteční podvečer 31. března poslechem písniček a dramatizace hry Čtyřlístek ve službách krále. Vyrobili jsme si postavičky ze Čtyřlístku a poslali památeční pohlednice domů rodičům. (Doufáme, že už je rodiny dostaly a že měly velkou radost.) Měli jsme křížovky, hádanky a soutěže, hledali jsme rozdíly na obrázcích a řešili jsme bludiště. Vyrobili jsme si hezké zelené čtyřlístky. Protože knihovna nemá strom Pohádkovník, máme na památku figurkami Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka ozdobenou branku na dvorku. Výkresy vytvořené v sobotu 1. dubna na památku vyprávějí o tom, co si děti z celé akce pamatují a co se jim nejvíc líbilo. Letos s přehledem zvítězila Morena, kterou jsme v pátek večer nastrojili, při svíčkách za tmy odnesli a hodili do Trkmanky. Udělali jsem to dobře, Morena shořela a odplula, takže zima je z našeho města určitě pryč.

Ze všech dětských prací připravila knihovnice výstavu, kterou si rodiče i všichni ostatní zájemci mohou prohlédnout v městské knihovně do konce dubna. Vyrobili jsme také speciální památeční nástěnku, která bude knihovnu zdobit až do příští Noci s Andersenem.

Protože sobota byla aprílová, nachystali jsme dětem ještě překvapení na rozloučenou. Miloslav Dvořák každému z dětí, pokud si to přály, namaloval obličejíček pejska nebo kočičky, aby si děti Fifinku a Myšpulína určitě pamatovaly a aby pobavily i svoje blízké.

Dvaadvacet rozjívených školáčků by knihovnice nemohla sama zvládnout bez pomoci Ing. Lenky Bukovské z Centra volného času při ZŠ a také Simony Hasilové a Soni Nečasové z nejvyšších ročníků. Takže, paní učitelko a děvčata: „Díky!“

Za úhradu knižních dárků a občerstvení pro děti děkujeme o. p. s. Domino při ZŠ Velké Pavlovice, ostatní náklady na akci jsou hrazeny z rozpočtu knihovny, poděkování proto již po osmé patří městu Velké Pavlovice.

Městská knihovna * Noc s Andersenem 2017

Text: Mgr. Dana Růžičková, knihovnice / Foto: Mgr. Dana Růžičková / 4.4.2017