Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Noc kostelů se koná již tento pátek

NOC KOSTELŮ 2013

Pátek 24. května 2013, zahájení 17.00 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

 

Program:

 • 17.00 hod. - Otevření kostela, vystavení farní kroniky;
  program pro děti před kostelem – hry, luštěnky, odměny, překvapení
 • 18.00 hod. - Dětská mše svatá za účasti Scholy Boží děcka
 • 19.00 hod. - Cyrilometodějská misie a Evropa,
  přednášet bude Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc.
 • 19.30 hod. - O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje – hraná scénka mládeže
 • 20.00 hod. - Od staroslověnštiny po současnost - duchovní hudba
 • 21.45 hod. - Závěrečná adorace za zpěvu a modliteb z Taize


* Po celou dobu konání akce bude možnost k nahlédnutí do farní kroniky.
*
Budou vystaveny výtvarné práce dětí navštěvující hodiny náboženství na téma: Jak vidím náš kostel.

* V hudebním programu zazní skladby autorů: G.F. Händel, W.A. Mozart, D. Bortniansky, P.J. Vejvanovský a současných autorů  v podání souborů: Chrámový sbor Laudamus a mužácký Presúzní sbor, oba pod vedením Mgr. Jana Kosíka, Schola Boží děcka pod vedením Elišky Vomáčkové a žesťový kvartet KMČ.

* Sólově vystoupí: Barbora Grůzová, posluchačka konzervatoře Brno – zpěv, Eliška Vomáčková, posluchačka konzervatoře P.J. Vejvanovského Kroměříž - zpěv, Zdeňka Bálková, ZUŠ Velké Pavlovice – příčná flétna, Zbyněk Bílek, absolvent JAMU Brno – trubka, Stanislav Prachař- zpěv.

* Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc. (nar. r. 1952 v Kyjově) je česká historička zabývající se dějinami pozdní antiky a raného středověku. Působí jako docentka na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala množství knih a odborných studií, ve kterých se zabývala např. problematikou stěhování národů, historií Hunů, germánskými státy a sociálními problémy pozdní Římské říše. Je členkou České společnosti pro studium náboženství, redakční rady časopisu Malovaný kraj a také členkou Obce spisovatelů. Do Velkých Pavlovic přijede s tématem: Místo Velké Moravy v christianizaci Evropy. Christianizační působení Konstantina a Metoděje srovnáno s působením biskupa Vulfily a misionáře Ansgara.

* Scénka pro společenství mládeže – Luděk Strašák – O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje, osoby a obsazení: Konstantin - Daniel Herzán, Metoděj – Antonín Střítecký, Michal III. – Pavel Šmíd, kněz - jeho rádce – Šimon Bedřich, poslové knížete Rastislava – Oldřich Vymazal a Jakub Malhocký, celníci – Matyáš Fůkal a Ondřej Bank, vypravěčky – Simona Hasilová a Lucie Kynická.

 

Všichni jste na letošní NOC KOSTELŮ srdečně zváni, přijďte!

 

Třeba jen nahlédnout do vnitř, třeba se i posadit,
zaposlouchat se do slov, hudby ale i ticha.
Při tom se rozhlížet a vnímat atmosféru,
kterou Vám může nabídnout jen kostel...

 


 

Víte, že...

 • Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první
  Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Od té doby se Noc kostelů rozšířila do dalších evropských zemí?
 • Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1000 kostelů a modliteben?

   

23-05-2013 PV