Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Noc kostelů roku 2022

V pátek 10. června 2022 se kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích spolu s dalšími 1728 kostely a modlitebnami v celé České republice otevřel pro veřejnost v rámci Noci kostelů. Přivítal tak návštěvníky a vyzval k prohlídce, k účasti na bohoslužbě, modlitbě…

Letošním mottem Noci kostelů byl žalm: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Celý program byl tedy směřován k hudbě, zpěvu a chválám. 

I proto bylo cílem omalovánky s doplňovačkou, kterou mohli návštěvníci vyplnit a získat odměnu, ukázat, co všechno v kostele mohou slyšet. Před kostelem si mohly děti vyrobit vlastní hudební nástroj: rytmické chrastítko nebo foukací harmoniku. Uvědomili jste si někdy, že v kostele zapojujeme všechny smysly? Zrak, čich, chuť, hmat a nejvíce asi sluch. 

Možná právě proto patří první místo v kostele tichu. Hned u vstupu do kostela se ztišíme, abychom dali prostor, ať k nám uvnitř mluví Boží hlas. Po obou stranách oltáře vedle soch svatých stojí serafové s loutnou a harfou přímo proti varhanám - největšímu a nejsložitějšímu hudebnímu nástroji. Pavlovické varhany postavil v roce 1921 Vojtěch Káš z Brna jako 67. dílo. 

Nejtěžším a nejzvučnějším nástrojem jsou zvony. Do našeho chrámu svolává na bohoslužbu zvon sv. Josefa o váze 623 kg s tónem G1, k polednímu zvonění slouží zvon sv. Václava o váze 424 kg s tónem A1, k průvodu ke hrobu vyzvání zvon Panny Marie o váze 249 kg s hlavním tónem H1. 

O letošní Noci kostelů dostal nejvíce prostoru hudební nástroj, jehož tvůrcem je sám Stvořitel – lidský hlas. Při slavení mše svaté zpívaly a hrály pavlovské děti za podpory svých maminek a pomoci pana učitele. Po bohoslužbě vystoupil Kobylský Vokální Ansámbl. Komorním sborovým zpěvem a cappella zazněly skladby starých mistrů i současných autorů. Následovalo vystoupení Deblínské scholy la la la … TO PUDE! Zpěváci za doprovodu kláves, akustické kytary, elektrických kytar, trubky, saxofonu a bicích návštěvníkům představili skladby současné populární církevní scény. 

Vše vyvrcholilo večerem chval, což je způsob modlitby provázený písněmi a slovem, které nás mají vést více k Bohu, při nichž jsme vyzpívali našemu Nejvyššímu, jaký On je.

Po předchozích dvou letech, kdy Noc kostelů provázela spousta opatření a covidových omezení, konečně mohli návštěvníci zažít bohatý program uvnitř kostela, vystoupit na věž, prohlédnout si exponáty v muzeu. Již teď se těšíme, co nám připraví příští již 15. ročník!

Farnost * Noc kostelů 2022

Text: Stanislav Bílková / Foto: Oldřich Otáhal / 15.6.2022