Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Neunavitelní FLORIÁNCI. Podpořili Zavádku v Brně a stihli i hody v Hraběticích

MÁJOVÉ SLAVNOSTI v Brně


Perný, ale úžasně strávený víkend plný zážitků a nových folklórních zkušeností mají za sebou Floriánci. V sobotu 25. května 2024, pěkně vláčkem a v krúžkovských krojích, jsme statečně déšť nedéšť a se zpěvem vyrazili do Brna. Cílem bylo náměstí Svobody, kde probíhaly Májové slavnosti zaměřené na prezentaci našeho Hanáckého Slovácka s top bodem – představením tradičního tance Zavádky.

Zhlédli a vyslechli jsme veselé pásmo dětského folklorního souboru Pantlička, vystoupení mužáků z Klobouk a z Vrbice, cimbálovou muziku ZUŠ Klobouky a cimbálovou muziku Primáš. Za přivítání děkujeme hlavní organizátorce této akce paní Věře Colledani a také za možnost představení našeho folklórního krúžku návštěvníkům Májových slavností. 

I když vystoupení nebylo předem plánované a bylo nás jako šafránu, zvládli jsme vše bez ztráty kytičky. Děti byly nadšené, návštěvníci slavností se s nimi fotili jako s hvězdnými celebritami, děti dokonce musely využít i svých znalostí z angličtiny. Když přišel nejsilnější déšť, nastaly z řad členů souboru velké ovace, protože se naším azylem stal Mekáč a nemělo to chybu.

Počasí se brzy umoudřilo a s jemným mrholením pokračoval program ukázkou obřadního tance Zavádka u příležitosti jeho zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 

Do současné doby se tanec Zavádka zachoval v 19 obcích. Představení Zavádky ze severní části Hanáckého Slovácka se zhostili Mužáci a dva krojované páry se sklepníkem z Klobouk. Za naši jižní část Hanáckého Slovácka vystoupili Mužáci z Vrbice a Zavádku zatančil Dětský folklorní kroužek Floriánek z Velkých Pavlovic. Dostalo se nám vřelého poděkování, za to, že jsme přijeli a my se určitě moc rádi zúčastníme i příští rok.

DĚTSKÉ HODEČKY v Hraběticích


Na neděli jsme přijali pozvání od folklorní kroužku Kolovrátek na Dětské hodečky do Hrabětic. Nedělní odpoledne, na rozdíl od sobotního, jsme se málem pod žhnoucím sluncem upekli. Seznámili jsme se s jinými tradicemi. Krojovaní se schází u stárečka a pak se jde průvodem a s dechovou hudbou pro stárečku.

Stárek si musí nejdříve stárku vyzpívat, dostane od ní kloubouček a pak stejně jako u nás v hody se tančí před domem i s rodiči. Dále jsme se s průvodem vydali k obecnímu úřadu, kde si stárek se stárkou vyžádali povolení k hodečkám. Po drobném občerstvení a tanci jsme se vydali již v hojnějším počtu Hraběticemi do kulturního domu. K průvodu se přidaly i další soubory – Dunajek z Dolních Dunajovic, Jarabáček z Drnholce a Pomněnka z Tvrdonic. 

Po příchodu do kulturního domu nejdříve tančily děti z místního Kolovrátku a pak byli pozváni všichni přespolní. Floriánci zazpívali a zatančili verbuňk Krumvířská dědina a vrtěnou Vyletěla laštověnka. Celé odpoledne se zpívalo, tančilo, soutěžilo – dokonce i naše dvojice Šárka a Sofinka vyhrála soutěž v tanci s balonkem na lžičce, soutěžilo se i ve zpěvu mezi krojovanými dětmi a vedoucími souborů. Celý program doprovázela Veselá muzika z Ratíškovic a byla opravdu veselá. Děkujeme za pozvání paní Sabině Čermákové a těšíme se na další setkání.

Bylo příjemné vidět, jak si Floriánci obě akce užívají, že je folklor nejenom baví, ale i zajímá.
Velké poděkování patří i rodičům, že nám děti svěřili a podporují je v této aktivitě.

Těšíme se na setkání při Regionálním kole Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Hanáckého Slovácka v sobotu 8. června 2024 od 16 hodin v sokolovně ve Velkých Pavlovicích.

DFK Floriánek * Májové slavnosti v Brně & Dětské hodečky v Hraběticích

Text: Zita Dvořáková za DFK Floriánek / Foto: Archiv DFK Floriánek / 27.5.2024