Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Neptejte se, co můžete udělat pro Domino, ale...

„Co může Domino udělat pro Vás?“ aneb Kam ty peníze šly? 

Stejně jako v minulých letech, i letos Domino - spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, z. s., přispíval dětem. Často slyším otázky typu: „A na co to je?“, „Co dětem dávají?“. Odpověď je jednoduchá. Jak to tedy funguje?¨

Členský příspěvek je 150 Kč na dítě a vybírá se v září. Další prostředky potom spolek získává ze sběru papíru, hliníku, léčivých rostlin – u nás je to pomerančová kůra, a tzv. za víčka. A protože se v letošním roce podařilo zvýšit ceny výkupu, získalo Domino víc prostředků. Tyto pak byly „vráceny“ dětem v podobě nákupu různých pomůcek či divadla k Mezinárodnímu dni dětí. A kam tedy peníze Vašich dětí zamířily?

V letošním školním roce jsme hned v září uhradili dětem program Mobilního planetária, kterého se účastnily všechny ročníky 1. stupně a část 2. stupně. Zbývajícím třídám potom byly pořízeny výukové materiály, cvičebnice do českého jazyka a matematiky. 

Tradiční je již i výroba „Mikulášských balíčků“, které připravují skřítci z výboru Domina pro všechny děti jako drobnou sladkou motivaci před dny nabitými pololetními písemkami a testy. A že si skřítci při tvoření 292 balíčků opravdu prodloužili večerku.

V březnu se žáci měli možnost zúčastnit preventivního programu pořádaného Společností Podané ruce o.p.s. Doufejme, že investice do těchto programů naučí děti, jak reagovat v „nebezpečných situacích“. 

Vydařenou byla i akce Noc s Andersenem, kterou jako každý rok i letos pořádala Městská knihovna Velké Pavlovice za podpory vedení města. Na této akci se Domino podílí finančně zejména proto, že je určena pro děti mladšího školního věku a vede je k objevování literárních pokladů.

Mezinárodní den dětí se musel oslavit. Školu navštívil divadelní spolek Divadélko pro školy z Hradce Králové. Žákům 1. stupně zahrál pohádkové vyprávění Africká pohádka a žáci 2. stupně potom zhlédli hru Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Závěrečný potlesk dětí potom nebyl jen odměnou pro herce, ale jasným signálem, že tento dárek byl pro děti dobrou volbou.

V průběhu celého měsíce května potom probíhaly nákupy drobných i větších pomůcek potřebných pro zkvalitnění, zjednodušení či jen „ozvláštnění“ výuky. A tak byly pro 1. stupeň pořízeny např. magnetické peníze, maňásci, laminovací folie, křídy, vyřezávačky různých tvarů a pro druhý stupeň potom barvy, gumy i podložky na linoryt, výtvarné potřeby a cvičebnice matematiky, angličtiny a „chytrého občana“.

Červen je klasicky ve znamení pasování prvňáčků na čtenáře. A nejde být pasován čtenářem bez řádného dárku v podobě knihy. Stejně tak jsou klasicky pořádány soutěže, hry, turnaje a olympiády, u nichž Domino přispívá na pořízení odměn v podobě medailí, různých dárkových předmětů či sladkých odměn.

Konec školního roku je potom vnímán jako doba, kdy mají být odměněni ti nejlepší žáci, často s mimořádným nadáním či talentem. My, výbor Domina, jej potom vnímáme jako období, kdy je potřeba pochválit děti za jejich odvedenou práci, za snahu, za píli a za nadšení, které umí projevit nejen ve školních aktivitách. Proto je každoročně věnován příspěvek na závěr školního roku pro každého žáka a je potom na jednotlivých pedagozích, jak s přiděleným finančním obnosem naloží. 

V letošním roce poprvé budou odměněny i děti v rámci tzv. „fair play“, které možná nevynikají školními výsledky, nemají samé biče od shora až dolů vysvědčení, ale bez jejich přítomnosti by ve třídě něco chybělo, nepanovala by tam pohoda, sounáležitost, chyběl by její „duch“. Všechno totiž není jen o výsledcích měřitelných v číselných hodnotách. Ty hodnoty jsou úplně někde jinde a je potřeba to děti učit.

Nesmíme však opomenout poděkovat také všem zaměstnancům školy za celoroční spolupráci při výběru vhodných aktivit, pomůcek, dárků a odměn pro děti.

A co říct za nás, výbor Domina, závěrem? Jsme rádi, že se nám daří využít finanční prostředky smysluplně, ale ještě mnohem víc nás těší radost dětí, když se jim něco podaří, něco se jim povede. 

Přejeme všem dětem i zaměstnancům školy krásné prázdniny!

Základní škola * Činnost zapsaného spolku DOMINO ve školním roce 2021/2022

Text: Mgr. Alena Havlínová, předsedkyně zapsaného spolku Domino – spolku rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice / Foto: Mgr. Alena Havlínová / 27.6.2022