Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nejvyšší čas k ošetření ovocných stromů proti píďalce podzimní

V letošním roce došlo k přemnožení píďalky podzimní, která na mnoha ovocných stromech způsobila velké poškození a někde i holožíry. Nejvíce poškozené byly zejména meruňky a višně. Píďalka podzimní je druh se silnou tendencí ke gradacím a k jeho přemnožení navíc přispívá vlhké a chladné léto a dlouhý mírně vlhký podzim s nedlouhým obdobím mrazu. Naopak horký a suchý rok působí nepříznivě.

 Nepřímou ochranou proti píďalce jsou lepové pásy nebo lepidlo:

  1.  Lepové pásy se umísťují na kmeny stromů podle návodu. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.
  2.  Lepidlo se nanáší na kmeny dřevin nejpozději v první polovině října. Nanáší se špachtlí ve výšce 1-1,5 m nad zemí v souvislé 1-2 mm tlusté vrstvě v podobě 8-10 cm širokého prstence. Kůra dřevin před nanášením lepu musí být důkladně očištěna a uhlazena.

Lepovými pásy nebo nátěry musí být současně opatřeny i kolíky umístěné u dřevin. Lepové pásy i nátěry musejí být pravidelně kontrolovány a zbavovány přilepeného hmyzu i mechanických nečistot. Jsou-li silně znečištěny, je nutné je obnovit.

Přímou ochranou proti píďalce je postřik insekticidy:

Termín ochrany se posuzuje:

a) podle výskytu vajíček
Jádroviny a peckoviny se ošetřují při výskytu 1,5 a více vajíček píďalky podzimní na 1 m délky větévek. Hodnotí se 20 namátkově odebraných dvou až tříletých 20 cm dlouhých větévek (celkem 4 m) a výsledek se přepočte na 1 m délky. Jestliže se takto výskyt vajíček píďalek nezhodnotil, měla by být alespoň namátkově ověřena jejich přítomnost nebo na ni usuzováno z výskytu píďalek v minulém roce.

b) podle výskytu housenek
Jabloně se ošetřují v případě výskytu 4 a více housenek píďalky podzimní a třešně při výskytu 3 a více listožravých housenek ve 100 květních nebo listových růžicích. U ostatních dřevin kritická množství nejsou stanovena.

Vhodné insekticidy

ALSYSTIN 480 SC , BIOBIT WP , BIOBIT XL , CASCADE 5 EC , DIMILIN 48 SC , NOMOLT 15 SC , NURELLE D , TREBON 10 F , TREBON 30 EC

Píďalka podzimní

Popis
Přední křídla samečků jsou světle hnědá s tmavší kresbou. Zadní křídla světle šedá. Samečci měří v rozpětí křídel 3 cm. Samičky mají křídla zakrnělá, neschopná letu. Jsou hnědošedé a měří 8-10 mm. Vajíčka jsou tupě oválná, 0,8 mm dlouhá s jemnou síťovou skulpturou, zpočátku světle zelená, později oranžová, před líhnutím tmavá. Housenky jsou zelenavé až hnědavé. Po stranách mají 3 bílé a na hřbetě jeden tmavozelený pás. Dorůstají délky 3 cm.

Životní cyklus
Samičky pozdě na podzim šplhají po kmenech stromů a kladou převážně jednotlivě na větve a větvičky vajíčka. Housenky se líhnou v době rašení pupenů. Vykusují pupeny, květy a rašící lístky, později starší listy i plody. Listy i květenství spřádají a zdržují se uvnitř smotků. Ožírají i plody a základy pecek a jader, zvláště u třešní, slivoní a jabloní. V červnu se kuklí, většinou v půdě. Dospělci se líhnou v pozdním podzimu.

Zdroj: www.agromanual.cz

 

Poškození listů píďalkou podzimní

 

Zdroj: www.agromanual.cz

30-09-2014 PV