Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nejnižší počet výjezdů velkopavlovických hasičů za posledních 10 let

Pandemie koronaviru má velký vliv na různé statistiky. Čísla se vychylují i ve statistikách hasičů. Zaměříme-li se na velkopavlovickou jednotku sboru dobrovolných hasičů, počet výjezdů v roce 2020 byl nejnižší za posledních deset let. A možná i za celou dobu existence jednotky od roku 2000. 

JSDH Velké Pavlovice má za posledních deset let  průměrně 46 zásahů za rok. V roce 2020 však zasahovali velkopavlovičtí hasiči jen u 28 mimořádných událostí. Druhý nejnižší počet zásahů byl v roce 2016 – to zasahovali 35 krát.

V roce 2020 vyjížděli hasiči do devíti obcí. Ve Velkých Pavlovicích zasahovali 18 krát, v Bořeticích 2 krát, v Rakvicích 2 krát, v Němčičkách, Hustopečích, Velkých Bílovicích, Pouzdřanech, ve Starovičkách a v Zaječí jednou.

Rozdělení výjezdů dle specifikace:
Požáry: 13
Technická pomoc: 7
Ostatní pomoc: 2
AED: 4
Planý poplach: 2 

Hořet může prakticky cokoliv...
Ukázka zásahu velkopavlovických hasičů v roce 2020

226817

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 11.1.2021